Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Already on GitHub? Sign in to your account

specialaj deziroj/bezonoj por manĝoj #23

Open
ePaul opened this Issue Nov 4, 2011 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
Owner

ePaul commented Nov 4, 2011

(Propono de Aida. --- certe ne por nun, ĉar ni ne volas tion ... sed eble por havi iam kiel konfigur-opcio.)

Mi forgesis informi pri ankoraŭ unu grava afero.

Necesas noti ne nur ĉionmanĝantojn, vegetaranojn kaj veganojn, sed ankaŭ specialajn bezonojn. Apud "speciala" devas iom da spaco au aparta fenestro por enmeti informojn.
Ekz., islamanoj au judoj povas manĝi viandon, sed ne porkaĵon - teorie al ili eblus proponi vegetaran menuon, sed eble ili ne tre feliĉos dum tuta semajno sen viando.
Alia afero, ekz., mi - mi havas alergion kontraŭ cepo kaj ajlo, do ĉu vegetara, ĉu iu alia menuo tamen devas havi indikojn. Aŭ mia amikino, kiu havas alergion kontraŭ kafo kaj fragoj - se oni pretigas novjaran punĉon kun fragoj, unu porcio estu kun io alia.

Estus bone se ie oni vidus resumon:

  • ĉion manĝantoj x
  • vegetaranoj x

kaj nomliston

  • veganoj x

kaj nomliston

  • specialaj bezonoj x

    kaj nomliston kun noto pri specialaĵoj.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment