Projektas: bakterijų judėjimo modeliavimas įvairiais modeliais bei 1D, 2D 3D aplinkose. Trumpas planas yra šio projekto wiki'je. Baigtas yra su šaka: Perkurtas_interfeisas.
Python C
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Bact_mov
Diagramos
README