Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
eXtreme-Fusion 5.0.4
Fixes:
- dodanie pustej linii do .htaccess - serwery, które modyfikują ten plik, nie powiny wyświetlać już błędu 500
- usunięcie błędu z wyświetlaniem polskich nazw miesięcy
- czyszczenie cache po przypisaniu uzytkownika do grupy
Improvements:
- dodanie panelu ostatnich tematów na forum
- tłumaczenie czeskich plików językowych
- wprowadzenie synchronizacji dla języka czeskiego
eXtreme-Fusion 5.0.3 2013.07.31
- ukrycie linku do podstrony Edytor paneli - link do dodawania paneli jest na podstronie Panele
- ukrycie linku do podstrony Aktualizacja - informacja o dostępności aktualizacji oraz link do podstrony Aktualizacja jest widoczny na stronie głównej panelu admina, gdy aktualizacja jest dostępna
- wersja systemu do aktualizacji od teraz w pliku bootstrap.php
- przekierowania na logowanie po wygaśnięciu sesji przy kliknięciu w zakładkę w Panelu admina
- nowe, obiektowe API szablonów
- rozbudowanie API komentarzy o możliwość zmiany katalogu i pliku szablonu
- tłumaczenie dla modułu Kontakt
- poprawki do wyjątków OPT, dodane tłumaczenie oraz poprawiony wygląd
- możliwość tworzenia podstron o takiej samej nazwie jak katalog z systemem
- klasa Crypt może być teraz używana w adresach URL
- aktywacja przycisku 'Wróć' w mechaniźmie obsługi błędów
- optymalizacja pobierania danych użytkownika
- nowy moduł - Pliki cookies
- funkcja url() od teraz dostępna w Panelu Admina
- zakładka Ulubione w Panelu Admina
- automatyczne sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostepna
- naprawa zarządzania panelami D&D na serwerach które mają włączoną przestarzałą funkcję magic quotes
- poprawki modułów w których występował problem "Podejrzewany atak XSS!"
- usunięcie błędu dotyczącego nadpisywania długich adresów
- czytelniejsze komunikaty dla wyjątków PDO, dostępna lokalizajca błędu składni wraz z numerem i zapytaniem.
- optymalizacja zapytań PDO przez wprowadzenie cache
OD TERAZ DATA PRZY WERSJI OZNACZA DZIEŃ PREMIERY A NIE ROZPOCZĘCIA PRAC NAD SYSTEMEM
eXtreme-Fusion 5.0.2 2013.06.01
- poprawka zabezpieczeń i usuniecie błędu przy włączonym register_globals - usuniecie problemu z niezadeklarowana zmienna na jednym z darmowych serwerów
- usuniecie odstępu nad jednym z paneli
- cache dla różnych szablonów o tej samej nazwie plików tymczasowych
- usuniecie błędów dotyczących MySQL w konfiguracji strict mode
- nowy wygląd paneli nawigacja, ostatnio online
- nowy wygląd nagłówków paneli bocznych oraz nawigacji poziomej
- podświetlanie w menu poziomym strony głównej, gdy nie jesteśmy na podstronie
- wdrożenie obsługi IPv6 w statystykach unikalnych odwiedzin - wyeliminowanie problemu (jak dobrze pamiętam) z logowaniem
- poprawki plików językowych, głownie polskich i angielskich
- usunięciu błędu z niezadeklarowanym indeksem hash w sesji użytkownika
- modyfikacja pliku index.php umożliwiająca rozpoczęcie prac nad forum oraz budowę modułów we wzorcu MVP/MVC lub pochodnym
- poprawka do zarządzania panelami - usuniecie niepotrzebnej funkcji parsującej dane
- Usunięcie BOM z wszystkich plików
eXtreme-Fusion 5.0.1 2013.05.28
- uzupełnienie czeskich plików językowych
eXtreme-Fusion V STABLE 2013.03.4
- zmiana licencji na aGPL v3
- dodanie licznika unikalnych wizyt
- poprawki prywatnych wiadomości
- wprowadzenie ustawienia wykrywania języka w przeglądarce
- pageNav dla komentarzy wraz z nową metodą dla .tpl
eXtreme-Fusion V RC1 2012.12.12
- usunięto katalog "info": pliki przeniesiono do folderu "dokumentacja"
- utworzono katalog "common" dla plików JS
- poprawka do kodowania znaków dla języka angielskiego: nie powinno już "krzaczyć"
- poprawka do detekcji języka: jeśli brakuje indeksu tablicy SERVER, język ustawia się na angielski; przydatne dla wyszukiwarek
- usunięto niepotrzebne tabele oraz kod z pliku cronjob.php; zmieniono nazwę katalogu "dokumentacja" na "docs"
- poprawka do czyszczenia cache po zmianie ustawień - nie usuwało plików
- poprawka Paneli w Panelu Admina - nie powinno już być powielania i problemów z zapisywanie kolejności
- modyfikacja instalatora: PDO zamiast mysql_*; wybór języka z tłumaczeniem pierwszego etapu instalacji; wdrożenie metod helpera w miejsce strukturalnych
- panele z niezainstalowanych modułów nie będą dostępne
eXtreme-Fusion V Beta 5 2012.06.23
- zrezygnowano z $_SERVER['PATH_INFO'] na rzecz $_SERVER['REQUEST_URI']
ze względu na problemy na serwerach nginx
- dodano instrukcje warunkowe do .htaccess, przez co plik ten jest używany
nawet wtedy, gdy na serwerze nie ma załadowanego modułu Rewrite
- usunięto problem z przenoszeniem strony na nowy serwer, na którym nie ma
modułu Rewrite, przez co pojawiał się błąd 500
- wprowadzono poprawki, dzięki którym Przyjazne Linki mogą działać na cba.pl
- uproszczono instalacje: mało używane elementy schowano jako Zaawansowane
- dodano checkboxy umożliwiające poinformowanie instalatora,
że modRewrite jest dostępny; analogicznie co do PATH_INFO
- edycja ustawień routera (możliwość wyboru rozszerzenia dla adresów URL)
- nowy wygląd podstrony Profil użytkownika
- wyeliminowano błąd z niewyświetlaniem się newsów osobom niezalogowanym
- wprowadzono poprawkę do czyszczenia cache podczas edycji newsa lub kategorii
- ZMIANA WYMAGANEJ WERSJI PHP Z 5.2.17 NA 5.2.2 ze względu na to, że znaczące
firmy hostingowe, np. home.pl, wprowadzają aktualizację interpretera
do wersji PHP 5.3 ustawiając ją jako domyślną, więc nie ma sensu
testować systemu na coraz mniej używanym PHP < 5.2.2
- przepisano instalator na system szablonów OPT
- dodanie wyszukiwarki