Permalink
Commits on Mar 27, 2015
 1. Merge pull request #277 from SebaZ/patch-1

  Rafik89 committed Mar 27, 2015
  Update README.md
 2. Update README.md

  SebaZ committed Mar 27, 2015
  zmiana domeny na .pl
Commits on Sep 13, 2014
 1. Update message.php

  Inscure committed Sep 13, 2014
 2. Update cookies.php

  Inscure committed Sep 13, 2014
Commits on Aug 20, 2014
 1. Merge pull request #275 from Andrzejster/master

  Andrzejster committed Aug 20, 2014
  Dodanie funkcji sprawdzającej URL oraz rozbudowa funkcji przekierowującej
Commits on Aug 18, 2014
 1. Zapomniałem o instalatorze :D

  Andrzejster
  Andrzejster committed Aug 18, 2014
 2. Rozbudowa modułu forum. Dodanie możliwości ustawienia kategorii jako …

  Andrzejster
  Andrzejster committed Aug 18, 2014
  …link do innej strony.
 3. Dodanie funkcji sprawdzającej poprawność URL oraz poprawa funkcji prz…

  Andrzejster
  Andrzejster committed Aug 18, 2014
  …ekierowującej
Commits on Aug 17, 2014
 1. Merge pull request #274 from Andrzejster/master

  Rafik89 committed Aug 17, 2014
  Automatyczna kolejność działów i kategorii #part1 (dodawanie i usuwanie)
Commits on Jul 31, 2014
 1. Merge pull request #273 from Andrzejster/master

  piotrex41 committed Jul 31, 2014
  Poprawa estetyki Shoutbox Panelu
 2. Poprawa estetyki Shoutbox Panelu

  Andrzejster
  Andrzejster committed Jul 31, 2014
Commits on Jul 29, 2014
 1. Merge pull request #272 from Andrzejster/master

  piotrex41 committed Jul 29, 2014
  Dodanie moderacji forum + uwzględnienie kilku wskazówek Inscure'a
Commits on Apr 7, 2014
 1. Merge pull request #271 from Andrzejster/master

  SebaZ committed Apr 7, 2014
  #1 Work on the Forum module (locking, refreshing thread)
Commits on Apr 6, 2014
 1. #1 Work on the Forum module (locking, refreshing thread)

  Andrzejster
  Andrzejster committed Apr 6, 2014
Commits on Nov 11, 2013
 1. Rozbudowa zapytań pod sortowanie.

  Rafik89 committed Nov 11, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Nov 9, 2013
 1. Aktualizacja

  Rafik89 committed Nov 9, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 2. Lista plików w częsci gotowa.

  Rafik89 committed Nov 9, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Nov 2, 2013
 1. Update Controller.php

  Inscure committed Nov 2, 2013
 2. Strona wyświetlająca wpisy z danej kategori. Początek.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 3. Poprawki do dowanloadu.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 4. W pełni działający podgląd pliku przez użytkownika.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 5. W pełni działajaće statystyki dowanloadu dla ef5

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 6. Działające pobieranie już istniejących plików.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Oct 29, 2013
 1. Zalążek downloadu w pełni kompatybilnego z wcześniejszymy wersjami sy…

  Rafik89 committed Oct 29, 2013
  …stemów
  
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 2. Aktualizacja dla sposobu usuwania ostrzeżeń.

  Rafik89 committed Oct 29, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Sep 27, 2013
Commits on Sep 22, 2013
 1. Merge pull request #268 from LynX88/patch-2

  Rafik89 committed Sep 22, 2013
  Update global.php
 2. @Andrzejster

  Rafik89 committed Sep 22, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Sep 21, 2013
 1. Update global.php

  LynX88 committed Sep 21, 2013
 2. Merge pull request #267 from LynX88/patch-1

  Rafik89 committed Sep 21, 2013
  czech locale Aug 08, 2013
 3. Update messages.php

  LynX88 committed Sep 21, 2013