Permalink
Commits on Mar 27, 2015
 1. Merge pull request #277 from SebaZ/patch-1

  Rafik89 committed Mar 27, 2015
  Update README.md
Commits on Aug 17, 2014
 1. Merge pull request #274 from Andrzejster/master

  Rafik89 committed Aug 17, 2014
  Automatyczna kolejność działów i kategorii #part1 (dodawanie i usuwanie)
Commits on Nov 11, 2013
 1. Rozbudowa zapytań pod sortowanie.

  Rafik89 committed Nov 11, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Nov 9, 2013
 1. Aktualizacja

  Rafik89 committed Nov 9, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 2. Lista plików w częsci gotowa.

  Rafik89 committed Nov 9, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Nov 2, 2013
 1. Strona wyświetlająca wpisy z danej kategori. Początek.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 2. Poprawki do dowanloadu.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 3. W pełni działający podgląd pliku przez użytkownika.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 4. W pełni działajaće statystyki dowanloadu dla ef5

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 5. Działające pobieranie już istniejących plików.

  Rafik89 committed Nov 2, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Oct 29, 2013
 1. Zalążek downloadu w pełni kompatybilnego z wcześniejszymy wersjami sy…

  Rafik89 committed Oct 29, 2013
  …stemów
  
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
 2. Aktualizacja dla sposobu usuwania ostrzeżeń.

  Rafik89 committed Oct 29, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Sep 22, 2013
 1. Merge pull request #268 from LynX88/patch-2

  Rafik89 committed Sep 22, 2013
  Update global.php
 2. @Andrzejster

  Rafik89 committed Sep 22, 2013
  Signed-off-by: Rafik89 <kontakt@rafik.eu>
Commits on Sep 21, 2013
 1. Merge pull request #267 from LynX88/patch-1

  Rafik89 committed Sep 21, 2013
  czech locale Aug 08, 2013
Commits on Aug 23, 2013
 1. Merge pull request #27 from eXtreme-Fusion/master

  Rafik89 committed Aug 23, 2013
  Update
Commits on Aug 22, 2013
 1. Poprawki do systemu.

  Rafik89 committed Aug 22, 2013
Commits on Aug 21, 2013
 1. Merge pull request #263 from Rafik89/master

  Rafik89 committed Aug 21, 2013
  Poprawka do update
 2. Poprawka do update

  Rafik89 committed Aug 21, 2013
 3. Merge pull request #26 from eXtreme-Fusion/master

  Rafik89 committed Aug 21, 2013
  Update
Commits on Aug 17, 2013
 1. Merge pull request #261 from Rafik89/master

  Rafik89 committed Aug 17, 2013
   	Dla czytelniejszego czytania forum
 2. Dla czytelniejszego czytania forum

  Rafik89 committed Aug 17, 2013
  Rotacja 2 kolorów tła.
  
  Nowa metoda pozwalająca wstawić elementy do tablicy.
 3. Merge pull request #25 from eXtreme-Fusion/master

  Rafik89 committed Aug 17, 2013
  Update
Commits on Aug 16, 2013
 1. Merge pull request #260 from Rafik89/master

  Rafik89 committed Aug 16, 2013
   	Poprawka dla nazwy indeksów
 2. Poprawka dla nazwy indeksów

  Rafik89 committed Aug 16, 2013
  Signed-off-by: Rafał (Rafik89) Krupiński <kontakt@rafik.eu>
Commits on Aug 14, 2013
 1. Merge pull request #24 from eXtreme-Fusion/master

  Rafik89 committed Aug 14, 2013
  Update
 2. Usunięcie zbędnego znaku

  Rafik89 committed Aug 14, 2013
Commits on Aug 13, 2013
Commits on Aug 12, 2013
 1. Merge pull request #257 from Rafik89/master

  Rafik89 committed Aug 12, 2013
  Poprawki dla serwera OVH
 2. Poprawki składni HTML

  Rafik89 committed Aug 12, 2013
 3. Poprawki dla serwera OVH

  Rafik89 committed Aug 12, 2013