Skip to content

Automation script for hard-linking the DEB files in a directory into another directory using the aptly pool directory structure.

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

ealtintas/aptly-convert.py

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

12 Commits
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

aptly-convert.py

Turkish: Python ile yazılmış olan bu betik, bir dizinde ve alt dizinlerinde yer alan çok sayıdaki "*.deb" paketlerini modern bir paket deposu aracı olan "aptly"nin kullandığı dizin yapısına göre çok hızlı bir şekilde yeniden oluşturmanızı sağlar. Böylece örneğin Pardus, Debian, Ubuntu gibi ".DEB" uzantılı paketlerle çalışan Linux dağıtımlarında "apt-mirror" ile oluşturulmuş yerel depo yansılarını (varsayılan dizin "/var/spool/apt-mirror") GB'larca veriyi yeniden indirmek zorunda kalmadan saniyeler için aptly'nin kullanacağı şekilde yeniden organize edebilirsiniz. Betik zamandan ve disk alanından tasarruf etmek için paketlerin kopyasını oluşturmaz, bunun yerine sadece "hard link" oluşturur. Artık eski dizin yapısını kullanmayacaksanız işlem bittikten sonra eski dosyaları güvenle silebilirsiniz.

Description

Automation script for hard-linking the DEB files in a directory into another directory using the aptly pool directory structure.

Info

This script creates hard links for the DEB files into the aptly pool directory structure. You can use the script for any directory structure conatining DEB files (such as the default mirror directory "/var/spool/apt-mirror" for DEB files mirrored with apt-mirror).

After executing this script the new directory structure of the files be comaptible with aptly. So when you update your aptly mirror the DEB files will not be downloaded again. Hardlinks are used to save time and disk space.

I you already have an aptly pool containing some files, it is recommended to use a temporary aptly pool folder and then merge the contents using rsync etc. manually. After checking everthing is ok, you can safely delete ("rm", "rm -rf") the old DEB files since they are already hard linked to new directory structure.

I have written this script to transfer my local apt-mirror repositories to aptly. It saved me a lot of time and bandwidth. Since it uses hardlinks, it doesn't require extra disk space. I hope it will be usefull for others.

Usage

usage: aptly-convert.py [-h] [--verbosity VERBOSITY] [--src_path SRC_PATH]
            [--dst_path DST_PATH]

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --verbosity VERBOSITY, -v VERBOSITY
            increase output verbosity. 1: Prints info for every
            file processed. 2: Prints extra info (HASH etc.) for
            every file processed. 3: Prints directory traversal
            info.
 --src_path SRC_PATH, -s SRC_PATH
            Source directory containing the DEB files (defaults to
            "/var/spool/apt-mirror")
 --dst_path DST_PATH, -d DST_PATH
            Destination directory that will contain the DEB files
            in aptly pool structure (defaults to
            "/var/spool/aptly/pool")

About

Automation script for hard-linking the DEB files in a directory into another directory using the aptly pool directory structure.

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Languages