Skip to content

edesky/edesky_api

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code
This branch is 9 commits ahead, 1 commit behind aufi:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

API edesky.cz

Join the chat at https://gitter.im/edesky/edesky_api

Portál edesky.cz poskytuje pro přístup k dokumentům z úředních desek programové rozhraní (API). To umožňuje uživatelům používat načtená data ve svých vlastních softwarových nástrojích jako jsou tabulkové procesory nebo různé evidenční a administrativní nástroje.

Jedná se o HTTP API, které poskytuje data ve formátu XML. Kódování znaků je vždy UTF-8. Více informací a ukázky použití najdete na https://edesky.cz/api

Specifikace

https://github.com/edesky/edesky_api/blob/master/apiary.apib

Endpointy

Hledání dokumentů:

https://edesky.cz/api/v1/documents

Hledání elektronických úředních desek:

https://edesky.cz/api/v1/dashboards

Schéma

XML Schema pro dokumenty: documents.xsd

XML Schema pro desky: dashboards.xsd

Příklady použití

Hledat dokumenty zmiňující slovo "prodej" v jejich názvu:

curl "https://edesky.cz/api/v1/documents?keywords=prodej&order=date&search_with=sql"

Hledat dokumenty zmiňující slovo "prodej" v jejich názvu nebo obsahu a to i skloňované:

curl "https://edesky.cz/api/v1/documents?keywords=prodej&order=date&search_with=es"

Vypsat úřední desky načítané v Olomouckém kraji:

curl "https://edesky.cz/api/v1/dashboards?id=28&include_subordinated=1"

Vyzkoušejte online

Zajímá náš váš názor

Rádi uslyšíme jakýkoliv názor, komentář nebo námět na zlepšení. Vytvořte github issue nebo napište přímo na e-mail info@edesky.cz.

About

API pro hledání dokumentů z úředních desek

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

  • API Blueprint 100.0%