No description, website, or topics provided.
HTML JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
admin
dashboard
pos
reports
README.md
package.json
server.js

README.md

webtech-prj-ngpos

NGpos este o aplicație web care îi ajută pe proprietarii de magazine mici și medii să își gestioneze mai bine vânzările.

Utilizatori

  • administratorul magazinului
  • vanzator

Funcționalități principale

Ca administrator al magazinului vreau să folosesc o interfață prietenoasă prin care îmi gestionez produsele. Ca administrator al magazinului vreau să consult rapoarte pe baza cărora să înteleg cum merge afacerea mea. Ca vanzător vreau să pot prelua comenzile clieților cât mai usor cu putință

Tehnologii

  • HTML&CSS
  • AngujarJS
  • NodeJs (Express, Sequelize)