Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

readme.md

NoSQL databases (MongoDB) en Linked Data

Dit is het materiaal bij de workshop NoSQL databases en Linked Data. Het materiaal is bedoeld voor het keuzethema Databases in het Informatica-examenprogramma 2019.

Je kunt deze Notebooks uitvoeren via Binder Je krijgt dan tijdelijk een eigen server toegewezen; deze wordt opgeruimd als je niet meer bezig bent. Klik op de Binder badge: Binder

De begeleidende materiaal kun je online vinden op:

Jupyter Notebooks

Als middel voor het oefenen met MongoDB gebruiken we Jupyter Notebooks. Als je daarmee nog niet bekend bent, werk dan eerst de Inleiding Jupyter door.

Gebruik van Jupyter Notebooks in deze cursus

We gebruiken Notebooks om met steeds grotere zelfstandigheid oefenopdrachten uit te voeren. In het begin zullen de stappen klein zijn, en zal het oefenen zich beperken tot het invullen van kleine stukjes code, en het nadoen van voorbeelden. Geleidelijk neemt de ondersteuning ("scaffolding") af, en wordt er meer zelfstandigheid gevraagd.

Er is altijd ruimte voor eigen experimenten: je kunt altijd een cel toevoegen voor een nieuw code-experiment. Het is wel handig als je je eigen experimenten ook documenteert: gebruik daarvoor de Markdown-cellen.

Voorkennis: Python, JSON, JavaScript

Als voorkennis voor dit onderdeel gaan we uit van een redelijke kennis van Python en JSON.

Enige kennis van JavaScript is ook handig: JavaScript is de "moedertaal" van MongoDB.

Inhoud

Zie Inhoud.ipynb

Actuele en nieuwere versie

De actuele versie vind je op GitHub: https://github.com/infvo/mongodb-binder. Dit materiaal wordt nog bijgewerkt en aangepast op basis van feedback van gebruikers. De nieuwste versie vind je op: https://github.com/eelcodijkstra/mongodb-binder.

Als je via de opdrachtregel (command line) werkt, haal je de huidige versie op met:

git clone https://github.com/infvo/mongodb-binder.git

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published