Skip to content
Public Opinion Questionnaire - poq
PHP HTML CSS ApacheConf Ruby
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
nbproject
src
web
.gitignore
Capfile
README.md
answer_stats.csv
composer.json
composer.lock
licence.txt

README.md

Η έρευνα με τίτλο «Τι πιστεύουν οι Έλληνες» είναι μία έρευνα τάσεων, που προσπαθεί καταγράψει τις αξιακές πεποιθήσεις των ελλήνων, η έρευνα υλοποιείται από την www.dianeosis.org , μέσα από 69 ερωτήματα που κατηγοριοποιούνται σε 5 μεγάλες ενότητες: 


 • Έλληνες, Ευρώπη, κόσμος και εθνική ταυτότητα
 • Οικονομία, Κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία
 • Μετανάστευση, μειονότητες και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Θεσμοί, Πολίτευμα και πολιτικό σύστημα
 • Παιδεία, Πολιτισμός και καινοτομία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.500 ατόμων τον Απρίλιο του 2015, ενώ τον Νοέμβριο του 2015, έγινε μία τμηματική επανάληψη της (19 από τις 69 ερωτήσεις) σε δείγμα 1000 ατόμων, προκειμένου να αντλήσουμε επικαιροποιημένα στοιχεία σε ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη και την στάση των πολιτών απέναντί της. Η ποσοτική έρευνα που μας παραδόθηκε περιλαμβάνει, πέραν των συνολικών ποσοστών, και ποσοστά απαντήσεων ανά πληθυσμιακή ομάδα. Οι πληθυσμιακές ομάδες χωρίζονται με βάση

 • Το φύλο
 • Την ηλικία
 • Το επίπεδο εκπαίδευσης
 • Το εισόδημα
 • Το επάγγελμα/εργασιακή κατάσταση
 • Την περιφέρεια διαμονής
 • Τον ιδεολογικό αυτοπροσδιορισμό (κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, κλπ)
 • Το κόμμα που προτίμησαν στις τελευταίες εκλογές (Εκλογές Ιανουαρίου για την έρευνα του Απριλίου, Εκλογές Σεπτεμβρίου για την Έρευνα του Νοεμβρίου) (αυτό το κριτήριο δεν θα υπάρχει στο xls του ερωτηματολογίου)

Λειτουργικότητα εφαρμογής

Με αφορμή την παραπάνω έρευνα, θα κατασκευάσουμε ένα εργαλείο παραγωγής ερωτηματολογίων και αυτόματης εξαγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων. Το τελικό προϊόν θα ζητά από το χρήστη να απαντά σε ερωτήσεις (μία ανά σελίδα) και, ανάλογα με τις απαντήσεις, θα προβάλλει αποτελέσματα (συγκριτικά συμπεράσματα) εξάγοντας στοιχεία από τις απαντήσεις του γενικού πληθυσμού της έρευνας, που υπάρχουν με τη μορφή αρχείου .xls (θα είναι στη διάθεσή σας τις αμέσως επόμενες ημέρες). Εδώ θα περιγράψουμε τη λειτουργικότητα του τελικού προϊόντος της συγκεκριμένης έρευνας για το χρήστη (αυτό ορίζουμε ως «Εφαρμογή»).

H εφαρμογή θα ειναι ελεύθερα διαθέσιμη με άδεια EUPL 1.1

Βασική ροή

Διαχειριστή

 • Εγκατάσταση/ενεργοποίηση plugin
 • Στις ρυθμίσεις θα υπάρχει επιλογή για import ερωτήσεων και import προκαταχωρημένων απαντήσεων
 • ΙΣΩΣ δυνατότητα δημιουργίας ξεχωριστών ερωτηματολογίων/ερευνών
 • Δυνατότητα export αποτελεσμάτων

Χρήστη

 • Ο χρήστης απαντάει σε μια ερώτηση ανά βήμα
 • Οι απαντήσεις καταχωρούνται με την ίδια δομή με τις προκαταχωρημένες
 • Μετά από κάθε απάντηση ερώτησης θα εμφανίζονται οι βασικοί δείκτες
 • Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επανυποβάλει το ερωτηματολόγιο

Mockup

You can’t perform that action at this time.