Sovellus- ja pelinkehityskurssin harjoitteluryhmätyö, perus kirjastoapplikaatio, joka hallitsee kirjojen lainaukset. Konsoli/ C++ applikaatio
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
resurssit
.gitattributes
.gitignore
Haku.cpp
Haku.h
Henkilot.cpp
Henkilot.h
Kirja.cpp
Kirja.h
Kirjasto.cpp
Kirjasto.h
Kirjastoharjoitus.cpp
Kirjastoharjoitus.sln
Kirjastoharjoitus.vcxproj
Kirjastoharjoitus.vcxproj.filters
README.md
ReadMe.txt
Tietojenhaku.cpp
Tietojenhaku.h
Tyontekija.cpp
Tyontekija.h
asiakasHaku.cpp
asiakasHaku.h
kayttoliittyma.cpp
kayttoliittyma.h
oAsiakas.cpp
oAsiakas.h
stdafx.cpp
stdafx.h
targetver.h

README.md

harjoittelut-kirjastoapplikaatio

Sovellus- ja pelinkehityskurssin harjoitteluryhmätyö, perus kirjastoapplikaatio, joka hallitsee kirjojen lainaukset. Konsoli/ C++ applikaatio Tekemässä mukana:

  • Eero Jääskeläinen
  • Sari Ruusiala
  • Heini Vaartio
  • Elina Friberg

Tehty Opiframe Oy:n järjestämällä Sovellus- & Pelinkehittäjä-kurssilla 2014.