Skip to content
Rhyming search engine for Icelandic
JavaScript CSS Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
public
server
setup
.eslintrc.js
.gitignore
README.md
package.json

README.md

Rímorðabók 🇮🇸

Þessi rímleitarvél reynir sitt besta að finna heilrím, hálfrím, og næstum-því-rím.

Skal gjört:

  • Við ættum að reyna betur að finna niðurstöður fyrir bull-orð. Einungis er reynt að finna rím út frá þegar þekktum endingum.
  • Eins atkvæðis orð eru mjög slöpp.
  • Fylgjast með löngum framburði, því "Ha:raldur" og "Valtýr" ríma ekki.

Byggir á:

  • Framburðarorðabók Hjal-verkefnisins, ásamt ýmsum leiðréttingum.
  • Orðmyndalista úr Beygingarlýsingu íslensk nútímamáls eftir Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
You can’t perform that action at this time.