Technologie NoSQL, r. akad. 2016/17
R Ruby
Latest commit 12683ed Feb 23, 2017 @wbzyl wbzyl committed on GitHub Merge pull request #43 from jlawrynowicz/patch-1
Add Jacek Lawrynowicz's project repo link

README.md

Technologie NoSQL

Terminarz rozliczania się z projektów:

projekt zadanie deadline
przygotowanie danych EDA (🌍, 1, 2)
zaliczenie Aggregation Pipeline (3) 23.04.2017
egzamin MapReduce (4) 21.05.2017

Link do prywatnego repozytorium z rozwiązaniami zadań należy wpisać odpowiednio w pliku projects.md.

Link do szablonu repozytorium.

Podręczne linki

 1. Git Tips – most commonly used git tips and tricks
 2. Awesome Public Datasets
 3. Emoji cheat sheet – do wykorzystania w dokumentacji.

Więcej danych:

Simple Rules for Reproducible Computations

Provide public access to scripts, runs, and results:

 1. Version control all custom scripts:
  • avoid writing code
  • write thin scripts and use standard tools and use standard UNIX commands to chain things together.
 2. Avoid manual data manipulation steps:
  • use a build system, for example make, and have all results produced automatically by build targets
  • if it’s not automated, it’s not part of the project, i.e. have an idea for a graph or an analysis? automate its generation
 3. Use a markup, for example Markdown, or AsciiDoctor to create reports for analysis and presentation output products.

Plus two more rules:

 1. Record all intermediate results, when possible in standardized formats.
 2. Connect textual statements to underlying results.

Three more links:

Gigabajtowe pliki z danymi

Spakowany plik RC_2015-01.bz2 zajmuje na dysku 5_452_413_560 B, czyli ok. 5.5 GB. Każda linijka pliku to jeden obiekt JSON, komentarz z serwisu Reddit, z tekstem komentarza, autorem, itd. Wszystkich komentarzy/JSON-ów powinno być 53_851_542.

bunzip2 --stdout RC_2015-01.bz2 | head -1 | jq .
time bunzip2 --stdout RC_2015-01.bz2 | rl --count 1000 > RC_2015-01_1000.json
# real  ∞ s
# user  ∞ s
# sys  0m12 s
time bunzip2 -c RC_2015-01.bz2 | mongoimport --drop --host 127.0.0.1 -d test -c reddit
# 2015-10-09T19:49:35.698+0200 test.reddit 29.5 GB
# 2015-10-09T19:49:35.698+0200 imported 53851542 documents

# real 38m40.629s
# user 56m37.200s
# sys  1m17.074s

RC mongoimport

Plik primer-dataset.json informacje o restauracjach w Nowym Jorku.

wget https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs-assets/primer-dataset/dataset.json
cat dataset.json | gzip --stdout > primer-dataset.json.gz
rm dataset.json

gunzip -c primer-dataset.json.gz | shuf -n 1
gunzip -c primer-dataset.json.gz | rl  -c 1