Block or report user

Popular repositories

 1. Afinn-for-Norsk

  test

  PHP 9

 2. samstemmer

  Prosjekt for å automatisere innsamling og metode i analyser av stortingsdata

  JavaScript 5 2

 3. The-Oslo-Bergen-Tagger

  Forked from noklesta/The-Oslo-Bergen-Tagger

  Morphosyntactic tagger for Norwegian bokmål and nynorsk

  Shell 3

 4. stortinget-to-gephi

  code to grenerate gephi xml from stortinget voting data

  Python 3

 5. locationfinder

  Et stygt hack for å trekke stedsnavn ut av tekster. Sånn ca. Bruker ordlister som startpunkter og aksepterer også ord som er steder (er oppførst i Sentralt Stedsnavns Register, SSR) som er innen ri…

  Python 2 1

 6. byte-of-python

  Forked from swaroopch/byte-of-python

  A Byte of Python book

  Python 2

61 contributions in the last year

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Mon Wed Fri

Contribution activity First issue First repository Joined GitHub

May 2017

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.