Block or report user

Report or block eiriks

Hide content and notifications from this user.

Contact Support about this user’s behavior.

Report abuse

Popular repositories

 1. Afinn-for-Norsk

  test

  PHP 9

 2. samstemmer

  Prosjekt for å automatisere innsamling og metode i analyser av stortingsdata

  JavaScript 5 2

 3. The-Oslo-Bergen-Tagger

  Forked from noklesta/The-Oslo-Bergen-Tagger

  Morphosyntactic tagger for Norwegian bokmål and nynorsk

  Shell 3

 4. stortinget-to-gephi

  code to grenerate gephi xml from stortinget voting data

  Python 3

 5. praenomen2genus

  Quick-fix for å konvertere norske egennavn til kjønn (mann/kvinne).

  Jupyter Notebook 3

 6. locationfinder

  Et stygt hack for å trekke stedsnavn ut av tekster. Sånn ca. Bruker ordlister som startpunkter og aksepterer også ord som er steder (er oppførst i Sentralt Stedsnavns Register, SSR) som er innen ri…

  Python 2 1

1 contribution in the last year

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Mon Wed Fri

Contribution activity

March - October 2018

eiriks has no activity yet for this period.

February 2018

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.