Block or report user

Popular repositories

 1. Afinn-for-Norsk

  test

  PHP 8

 2. samstemmer

  Prosjekt for å automatisere innsamling og metode i analyser av stortingsdata

  JavaScript 5 2

 3. The-Oslo-Bergen-Tagger

  Forked from noklesta/The-Oslo-Bergen-Tagger

  Morphosyntactic tagger for Norwegian bokmål and nynorsk

  Shell 3

 4. stortinget-to-gephi

  code to grenerate gephi xml from stortinget voting data

  Python 3

 5. LocationFinder

  Et stygt hack for å trekke stedsnavn ut av tekster. Sånn ca. Bruker ordlister som startpunkter og aksepterer også ord som er steder (er oppførst i Sentralt Stedsnavns Register, SSR) som er innen ri…

  Python 2 1

 6. byte-of-python

  Forked from swaroopch/byte-of-python

  A Byte of Python book

  Python 2

10 contributions in the last year

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mon Wed Fri

Contribution activity First issue First repository Joined GitHub

January - February 2017

eiriks has no activity yet for this period.

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.