Skip to content
Avatar
Block or Report

Block or report eiriks

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse

Popular repositories

 1. test

  PHP 9

 2. Prosjekt for å automatisere innsamling og metode i analyser av stortingsdata

  JavaScript 6 2

 3. ntk Public

  Quick-fix for å konvertere norske egennavn til kjønn (mann/kvinne).

  Jupyter Notebook 4

 4. Forked from noklesta/The-Oslo-Bergen-Tagger

  Morphosyntactic tagger for Norwegian bokmål and nynorsk

  Shell 3

 5. code to grenerate gephi xml from stortinget voting data

  Python 2

 6. Et stygt hack for å trekke stedsnavn ut av tekster. Sånn ca. Bruker ordlister som startpunkter og aksepterer også ord som er steder (er oppførst i Sentralt Stedsnavns Register, SSR) som er innen ri…

  Python 2 1

14 contributions in the last year

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Mon Wed Fri

Contribution activity

August 2022

eiriks has no activity yet for this period.

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.