Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block eiriks

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block eiriks

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Popular repositories

 1. Prosjekt for å automatisere innsamling og metode i analyser av stortingsdata

  JavaScript 6 2

 2. Forked from noklesta/The-Oslo-Bergen-Tagger

  Morphosyntactic tagger for Norwegian bokmål and nynorsk

  Shell 3

 3. code to grenerate gephi xml from stortinget voting data

  Python 3

 4. Quick-fix for å konvertere norske egennavn til kjønn (mann/kvinne).

  Jupyter Notebook 3

 5. Et stygt hack for å trekke stedsnavn ut av tekster. Sånn ca. Bruker ordlister som startpunkter og aksepterer også ord som er steder (er oppførst i Sentralt Stedsnavns Register, SSR) som er innen ri…

  Python 2 1

0 contributions in the last year

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Mon Wed Fri

Contribution activity

January - June 2020

eiriks has no activity yet for this period.

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.