Permalink
Browse files

Merge pull request #24 from qerub/master

Add Swedish translation
  • Loading branch information...
2 parents cc07e55 + 652bfd0 commit 74ac2f7e2a170cb0a56e23b9874d23cd096723c3 @ejc committed Nov 7, 2012
Showing with 55 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 config.ru
  2. +1 −0 i18n/en.yml
  3. +45 −0 i18n/sv.yml
  4. +2 −1 public/css/screen.css
  5. +6 −0 views/index.haml
View
@@ -5,6 +5,6 @@ require 'abb'
set :root, path
set :views, path + '/views'
-set :public, path + '/public'
+set :public_folder, path + '/public'
run Sinatra::Application
View
@@ -16,6 +16,7 @@ menu:
japanese: "Japanese"
traditional_chinese: "Trad Chinese"
simplified_chinese: "Simp Chinese"
+ swedish: "Swedish"
main:
title: "It's Time to Choose A Better Browser"
View
@@ -0,0 +1,45 @@
+menu:
+ languages: "\"En bättre webbläsare\" i andra språk:"
+ english: "Engelska"
+ spanish: "Spanska"
+ french: "Franska"
+ italian: "Italienska"
+ german: "Tyska"
+ czech: "Tjeckiska"
+ slovak: "Slovakiska"
+ serbian: "Serbiska"
+ portuguesebr: "Brasiliansk portugisiska"
+ russian: "Ryska"
+ polish: "Polska"
+ turkish: "Turkiska"
+ dutch: "Holländska"
+ japanese: "Japanska"
+ traditional_chinese: "Trad. kinesiska"
+ simplified_chinese: "Förenkl. kinesiska"
+ swedish: "Svenska"
+
+main:
+ title: "Det är dags att välja en bättre webbläsare"
+ intro: "Det har blivit dags för dig att välja"
+ headline: "En bättre webbläsare"
+ tagline: "For säkerhet. For kompatibilitet. For mänskligheten."
+ ie6: "Internet Explorer 6 släpptes den 27:e augusti 2001 och är nu ordentligt föråldrad. Var god välj en av följande:"
+ ie_lover: "Kan du inte komma loss från Internet Explorer? Det finns en lite bättre version av den också..."
+
+credits:
+ translation: "Översättning"
+ design: "Designad av E.J. Coughlin"
+ spanish: "Spanska av Zac Parker"
+ french: "Franska av Nourredine Seddik"
+ italian: "Italienska av Giustino Borzacchiello"
+ german: "Tyska av Erik Fischer och Fabian Beiner"
+ czech: "Tjeckiska av Marek Hrabě"
+ slovak: "Slovakiska av Jaroslav Košťál"
+ serbian: "Serbiska av Nemanja Pantoš"
+ portuguesebr: "Brasiliansk portugisiska av Matheus R. Kautzmann"
+ russian: "Ryska av Xkeeper"
+ polish: "Polska av Kuba B."
+ dutch: "Holländska av Ruben van Os"
+ swedish: "Svenska av Christoffer Sawicki"
+ site_source: "Kod på GitHub"
+ contribute: "Pinga mig på Twitter om du vill översätta sidan till ytterligare något språk"
View
@@ -57,7 +57,8 @@ body { background: url("http://abetterbrowser.s3.amazonaws.com/images
.footer .translation a,
.footer .translation li { font-size: 12px; font-weight: normal; color: #201e1c;}
.footer .translation.first { margin-bottom: 11px; }
-.footer .translation.second { margin-bottom: 40px; }
+.footer .translation.second { margin-bottom: 11px; }
+.footer .translation.third { margin-bottom: 40px; }
/* Headlines */
h1, h2, h3 { width: 100%; text-align: center; margin: 0; text-shadow: -1px -1px 0 rgba(0,0,0,.4); }
View
@@ -56,6 +56,8 @@
%a{:href => "/zh-cn"}= t.menu.traditional_chinese
%li
%a{:href => "/zh-hk"}= t.menu.simplified_chinese
+ %li
+ %a{:href => "/sv"}= t.menu.swedish
.wrapper
%h3= t.main.intro
@@ -122,6 +124,10 @@
%a{ :href => "http://mkautzmann.com.br"}= t.credits.portuguesebr
%li
%a{ :href => "http://twitter.com/xkeeper"}= t.credits.russian
+
+ %ul.translation.third
+ %li
+ %a{ :href => "http://vemod.net/"}= t.credits.swedish
%p.contribute
%a{ :href => "http://twitter.com/ejc", :target => "_blank"}= t.credits.contribute + " @ejc"

0 comments on commit 74ac2f7

Please sign in to comment.