Permalink
Browse files

Merge pull request #23 from 14mRh4X0r/patch-1

Correct spelling mistakes in Dutch translation
  • Loading branch information...
2 parents 74ac2f7 + 2c99a9c commit d640ccc27acb2f300b3e1bed0adbc892a3c2b914 @ejc committed Nov 7, 2012
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +7 −7 i18n/nl.yml
View
@@ -6,20 +6,20 @@ menu:
italian: "Italiaans"
german: "Duits"
czech: "Tsjechisch"
- slovak: "Slovacco"
+ slovak: "Slowaaks"
serbian: "Servisch"
portuguesebr: "Braziliaans Portugees"
russian: "Russisch"
polish: "Pools"
- turkish: "Turkish"
+ turkish: "Turks"
dutch: "Nederlands"
- japanese: "Japanese"
- traditional_chinese: "Trad Chinese"
- simplified_chinese: "Simp Chinese"
+ japanese: "Japans"
+ traditional_chinese: "Trad Chinees"
+ simplified_chinese: "Simp Chinees"
main:
title: "Het Is Tijd Om Een Betere Browser te Kiezen"
- intro: "Te tijd is gekomen om te kiezen voor"
+ intro: "De tijd is gekomen om te kiezen voor"
headline: "Een Betere Browser"
tagline: "Voor uw veiligheid. Voor compatibiliteit. Voor de mensheid"
ie6: "Internet Explorer 6 werd op 27 Augustus 2001 uitgebracht en is sterk verouderd. Kies alstublieft voor een van de volgende browsers:"
@@ -33,7 +33,7 @@ credits:
italian: "Italiaans door Giustino Borzacchiello"
german: "Duits door Erik Fischer en Fabian Beiner"
czech: "Tsjechisch door Marek Hrabě"
- serbian: "Serbisch door Nemanja Pantoš"
+ serbian: "Servisch door Nemanja Pantoš"
portuguesebr: "Braziliaans Portugees door Matheus R. Kautzmann"
russian: "Russisch door Xkeeper"
polish: "Pools door Kuba B."

0 comments on commit d640ccc

Please sign in to comment.