Fix faulty theme building #17

Merged
merged 3 commits into from Aug 29, 2011

Conversation

Projects
None yet
2 participants
Contributor

przemoc commented Aug 29, 2011

W sumie 3 patche:

 • naprawienie skopanego vim-owego modeline (wyszło przy okazji),
 • lepszy i poprawniejszy oneliner do generowania theme'a ze źródeł,
 • scalenie rozbitych format_add() (żeby już nie było żadnych problemów z generowaniem tego theme).

przemoc added some commits Aug 29, 2011

Fix broken vim modeline in xml files.
* docs/ekg2book-en/develbook.xml: vim: Use fenc instead of enc.
* docs/ekg2book-en/faq.xml: Ditto.
* docs/ekg2book-en/userbook.xml: Ditto.
* docs/ekg2book/develbook.xml: Ditto.
* docs/ekg2book/faq.xml: Ditto.
* docs/ekg2book/userbook.xml: Ditto.
* plugins/logsqlite/doc.xml: Ditto.
* plugins/python/doc.xml: Ditto.
Fix faulty default theme generating oneliner.
grep | cut | perl was rather insane way of doing simple task and RE used
in perl was faulty (greedy any char separator between quotation marks).
Replace it with sed fed up via find+xargs (no -print0 for better
portability).

  find . -name '*.c' -type f | xargs sed \
    '/^[ \t]*format_add("/!d;s///;s/"[^"]*"\(.*\)".*/ \1/'

Comparison of sorted results (diff -u old new | diffstat)
- master: 6 insertions(+), 1132 deletions(-)
- 0.3.1: 6 insertions(+), 20 deletions(-)

Notable changes:

-icq_auth_subscribe to refuse. Reason: %T%3%n
+icq_auth_subscribe %> (%1) %T%2%n asks for authorisation. Use \"/auth -a %2\" to accept, \"/auth -d %2 [reason]\" to refuse. Reason: %T%3%n

-inet_addr_failed .%n\n
+inet_addr_failed %! (%1) Invalid \"server\".%n\n

-jabber_auth_rejectnoreq to force unauth.\n
+jabber_auth_rejectnoreq %! (%2) No pending authorization request from %T%1%n. Use \"/auth -d %1\" to force unauth.\n

-jabber_auth_subscribe to refuse.%n\n
+jabber_auth_subscribe %> (%2) %T%1%n asks for authorisation. Use \"/auth -a %1\" to accept, \"/auth -d %1\" to refuse.%n\n

+jabber_auth_unsubscribe %> (%2) %T%1%n asks for removal. Use \"/auth -d %1\" to delete.%n\n

But there is also screwed: jabber_muc_room_created.

* docs/ekg2book-en/develbook.xml: Improve theme oneliner.
* docs/ekg2book/develbook.xml: Ditto.
Do not split format_add() calls across many lines.
Now, default theme generating oneliner should work flawlessly.

Fixed keys:
- gpg_key_set_newf
- gpg_key_set_new
- header
- jabber_gpg_fail
- jabber_muc_room_created
- passwd_possible_abuse
- remote_welcome
- RPL_WHOISUSER
- RPL_WHOWASUSER
- statusbar

* contrib/ekg_hash_benchmark.inc: Join splitted format_add() calls.
* ekg/themes.c: Ditto.
* plugins/gpg/gpg.c: Ditto.
* plugins/irc/irc.c: Ditto.
* plugins/jabber/jabber.c: Ditto.
* plugins/ncurses/main.c: Ditto.
* remote/themes.c: Ditto.

@mgorny mgorny merged commit 14ad30a into ekg2:master Aug 29, 2011

Collaborator

mgorny commented Aug 29, 2011

Ok, pierwszy i trzeci wrzuciłem, drugi do rozważenia jak w komentarzu. Swoją drogą, trzeba było zrobić rebase; gdyby trzeci był przed drugim, kod nie byłby ani przez chwilę zepsuty.

Contributor

przemoc commented Aug 29, 2011

Hm... w repo widzę całość.

Uwaga chyba jednak niesłuszna, bo przecież kodu nikt tu nie zepsuł, a stary jednolinijkowiec grep+cut+perl tak samo sobie nie radził z wielolinijkowymi format_add(), a właściwie gorzej sobie radził w ogóle z powodu błędów w regexpie. Tak więc do drugiego commita włącznie zachowany został status quo "zepsucia" (które, podkreślam, było wcześniej) choć z istotnym usprawnieniem. Jedyne pogorszenie, jakiego można na tym etapie się doszukać, to linijka jabber_muc_room_created", na wyjściu z nowego jednolinijkowca, ale to jest zwyczajne szukanie dziury w całym.

Collaborator

mgorny commented Aug 30, 2011

Atfu, fakt, merge wziąłem zamiast cherry-pick ;f.

Contributor

przemoc commented Aug 30, 2011

Jednolinijkowiec został zdexargsowany. 5666c8092e174b697b91 leży na końcu mego brancha.

Wszystkie commity (poza ostatnim ww.) powstały w zasadzie tylko dlatego, że chciałem sobie zegarek należycie usunąć... :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment