Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: df7a1a4471
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

15 lines (14 sloc) 0.664 kb
hu:
authlogic:
error_messages:
login_blank: "nem lehet üres"
login_not_found: "nem található"
login_invalid: "csak betűket, számokat, szóközöket és a .-_@ karaktereket tartalmazhatja"
email_invalid: "email címnek kell kinéznie"
password_blank: "nem lehet üres"
password_invalid: "helytelen"
not_active: "A hozzáférésed még nincs aktiválva"
not_confirmed: "A hozzáférésed még nincs megerősítve"
not_approved: "A hozzáférésed még nincs jóváhagyva"
blank_record: "Nem jelentkezhetsz be üres adatokkal"
new_record: "Nem jelentkezhetsz be még nem mentett adatokkal"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.