API client for elibri.com.pl publishing system
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
lib
test
.gitignore
.travis.yml
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE.txt
README.rdoc
Rakefile
elibri_api_client.gemspec

README.rdoc

Klient API serwisu elibri.com.pl

Status testów:

Build Status

0. Gemfile dla Bundlera

gem 'elibri_api_client'

1. Tworzymy instancje klienta

elibri = Elibri::ApiClient.new(:login => '1b20fa9d72234423979c', :password => '2847cbf4f15a4057e2ab', :api_version => 'v1', :onix_dialect => '3.0.1')

2. Przegladanie dostepnych danych

elibri.publishers.each do |publisher|
 puts "#{publisher.name}, #{publisher.city} (#{publisher.products_count} produktow)"
 publisher.products.each_with_index do |product, product_no|
  puts "\t#{product_no}. #{product.title}"
  # puts product.onix_xml
 end
end

3. Operacje na kolejkach zmian

3a. Pobieranie ostatnio zmienionych produktow w Elibri

# Wypelnij wszystkie kolejki oczekujace, wszystkimi dostepnymi danymi.
# Przydatne przy wykonywaniu pelnej synchronizacji pomiedzy nasza aplikacja a Elibri.
elibri.refill_all_queues!

elibri.pending_queues.each do |pending_queue|
 # Wykonuj blok, dopoki sa dane w kolejce
 pending_queue.each_pop(:count => 10) do |pop|
  next if pop.xml.blank?
  puts pop.onix.release
  pop.onix.products.each do |product|
  	puts "#{product.record_reference} #{product.isbn13} #{product.publisher.name} #{product.full_title}"
  end
 end
end

3b. Pobieranie danych z konkretnej kolejki

meta = elibri.pending_queues.find {|queue| queue.name == 'meta'}

pop = meta.pop(:count => 5, :testing => true)
pop.onix.products.each {|product| puts product.full_title }
puts pop.xml

last_pop = meta.last_pop

3c. Znadz ostatnio pobrane kolejki

last_pop = elibri.last_pop_from_queue('meta')

Copyright

Copyright © 2011 elibri.com.pl. See LICENSE.txt for further details.