MailMojo widget plugin for WordPress.
PHP Shell CSS
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
src
vendor
.editorconfig
.gitignore
.gitmodules
README.rst
makepot.sh
release.sh

README.rst

MailMojo WordPress Widget

This is a WordPress plugin for MailMojo, a Norwegian email marketing webapp. The rest of this document is in Norwegian, see README.txt or this plugin's WordPress plugin page for English information.

Beskrivelse

Dette er en WordPress widget som gjør det enkelt å legge til et påmeldingsskjema til en MailMojo e-postliste på ditt nettsted.

Utvidelsen krever en MailMojo-konto. Du kan opprette en gratis MailMojo-konto her.

Systemkrav

  • WordPress 4.0.0 eller nyere
  • PHP 5.4+ med cURL-modulen

Installasjon

Utvidelsen kan automatisk installeres direkte i din WordPress-installasjon ved å gå til «Utvidelser > Legg til nytt» og søke opp «MailMojo». Finn «MailMojo Widget» i listen og klikk «Installer nå». Husk å aktiver utvidelsen etter du har installert den, ved å gå til «Utvidelser»-menyen og trykk «Aktiver» på «MailMojo Widget».

Koden som ligger på Github kan i enkelte tilfeller være nyere, så du kan alternativt installere utvidelsen manuelt. Klon eller last ned repoet via den grønne knappen oppe i høyre hjørnet. Deretter kjør kommandoen cd src && composer install. Last så opp innholdet i src/ til /wp-content/plugins/mailmojo-widget/ i WordPress-installasjonen din og aktiver den gjennom «Utvidelser»-menyen i WordPress admin.

Aktivere påmeldingsskjema

Når utvidelsen er installert kan du aktivere et påmeldingsskjema.

  1. Fyll ut manglende innstillinger under «Innstillinger > MailMojo»
  2. Dra og slipp widgeten til den plassen du ønsker under «Utseende > Widgeter»
  3. Velg e-postliste og gjør eventuelt andre endringer du ønsker