opensource - Μινιμαλιστικό LAMP stack με VTiger CRM για ανοικτού hardware Single board computer. Tags : lamp, bananapi, vtiger, Linux OS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BusinessPi-OS
Hardware
Images
Presentations
Software
Web-Site
Wiki
Ταυτότητα Έργου
LICENSE-Άδεια-χρήσης.md
README.md

README.md

bananapi-banner

BusinessPi

  • Βίντεο απο την παρουσίαση του έργου : http://businesspi.github.io/video-parousiasi-businesspi-greeklug.html
  • Για νέα σχετικά με την εξέλιξη του έργου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://businesspi.github.io
  • Για να συζητήσετε η να θέσετε ένα ερώτημα επισκεφθείτε το Forum
  • Για να διαβάσετε οδηγούς χρήσης ή την τεκμηρίωση του έργου επισκεφθείτε το Wiki
  • Για συζήτηση ή αναφορά προβλήματος επισκεφθείτε την σελίδα Issues

Σκοπός του έργου

Το BusinessPi σκοπό έχει να παρέχει μια λύση ανοιχτού hardware και λογισμικού που θα επιτρέπει στους εργαζόμενους να εργάζονται, συνεργάζονται ή να βρίσκουν την πληροφορία που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται, με ελάχιστο κόπο και χρόνο, με μόνη προϋπόθεση μια συσκευή με σύνδεση στο Internet (tablet, laptop, smartphone, pc κ.α.).

Αναλυτικές πληροφορίες στο Wiki του BusinessPi

What is BusinessPi

The Business Pi aims to provide an open hardware and open source software solution that will allow employees to work, collaborate or find the information they need, when they need it, wherever they are, with minimal effort and time, from any device with Internet connection (tablet, laptop, smartphone, pc, etc).

The project "BusinessPi", provides technical details on how to build an intranet business server, based on Linux, Apache, PHP and MySQL software stack with built in VtigerCRM on top of a Bananna Pi board. Last but not least, the project provides a downloadable image, ready for install on a banana pi of your choice.

Currently the projects' documentation is in Greek only.

Οδηγίες για χρήστες

Οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του BusinessPi είναι αναλυτικά γραμμένες στο Wiki του BusinessPi

Οδηγίες για contributors

Όσοι επιθυμούν να αναπαράγουν ή να συνδράμουν στην εξέλιξη του έργου παρακαλώ διαβάστε την "Τεχνική Αναφορά Έργου":

Δυνητικοί Χρήστες - Χρήση

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το έργο είναι οι νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις έως 3 ατόμων.

Με την εγκατάσταση της συσκευής και ρύθμισή του σε μια επιχείρηση, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο λογισμικό του BusinessPi μέσα από οποιονδήποτε browser (σε υπολογιστή, tablet και κινητό)

Κόστος

... το επιπλέον κόστος για την χρήση του έργου σας, εάν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός η/και κατασκευή το κόστος ανα μονάδα για 1, 10 ή 100. ...

Ελάχιστες Απαιτήσεις

Για την εγκατάστασή του χρειάζεται η αγορά ενός Bananapi Μ1 board, σκληρού δίσκου SATA και εγκατάσταση της διανομής BusinessPi. Αφού γίνει η εγκατάσταση και ρύθμισή του BusinessPi σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του Wiki, οι εργαζόμενοι απλά ανοίγουν τον browser τους σε Linux, Windows ή και MacOSX και επισκέπτονται το domain name του BusinessPi board της επιχείρησής τους.

Περιεχόμενα του αποθετηρίου [Παραδοτέων]

Τα περιεχόμενα του αποθετηρίου αποτελούν και τα παραδοτέα του έργου. Για την ανάπτυξή του χρησιμοποιήθηκε ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό και λειτουργικά συστήματα (Ubuntu 14.04 Workstation, Debian 8 testing, Bananian 15.04 και Ubuntu Server 14.04). Όλο το έργο που υλοποιήθηκε, είναι ανοιχτό λογισμικό και αναπτύχθηκε για χρήση σε ανοιχτό hardware. Για την άδεια χρήσης το έργου ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει και την εκάστοτε άδεια ανοιχτού λογισμικού/περιεχομένου με όνομα LICENSE. Αν έχετε απορίες, ή παρατηρήσεις ακολουθήστε τις οδηγίες του Wiki στο κεφάλαιο Support:

BusinessPi-OS

Περιλαμβάνει την στιγμιότυπο (image file) του λειτουργικού συστήματος που μπορεί να εγκαταστήσει οποιοσδήποτε σε ένα BananaPi. Σχετικά με την λήψη και εγκατάστασή του διαβάστε τις οδηγίες στο Wiki στο κεφάλαιο System Setup:

Hardware

Περιλαμβάνει εικόνες, τεχνικά φυλλάδια και αρχεία του υλικού που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του BusinessPi-OS. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο Wiki στο κεφάλαιο Hardware:

Images

Ο φάκελος περιλαμβάνει διάφορες εικόνες που χρησιμοποιούνται στο έργο (wiki, website κλπ).

Presentations

Ο φάκελος περιλαμβάνει αρχεία παρουσιάσεων του έργου στις κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ

Software

Ο φάκελος περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα του Vtiger, της μετάφρασης του Vtiger στα ελληνικά, εργαλεία που φτιάχτηκαν για την αξιολόγηση των επιδόσεών του μαζί με εικόνες από τα αποτελέσματά που καταγράφτηκαν, αλλά και το λογισμικό που αναπτύξαμε για την αυτόματη ρύθμιση και εγκατάστασή του Vtiger 6.3.0, που συμπεριλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα του BusinessPi-OS. Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα του BananaPi σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να κάνει εγκατάσταση μια διαφορετική (Debian based) διανομή στο BananaPi του ή ακόμα και σε άλλο Single Board Computer. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο Wiki στο κεφάλαιο System Setup (Build):

Web-Site

Ο φάκελος περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας του BusinessPi ο οποίος είναι επισκέψιμος στο:

Wiki

Ο φάκελος περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα του wiki ο οποίος είναι επισκέψιμος στο :

Ταυτότητα Έργου

Ο φάκελος περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή ταυτότητας έργου και μια τεχνική Αναφορά Έργου BusinessPi

Το project χρηματοδοτείται από το έργο "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού" από την δράση https://ma.ellak.gr