Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
38 lines (25 sloc) 2.74 KB

extinctionrebellion.fi | tietosuojaseloste

Elokapina kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osapuolten välisen suhteen ja siitä johtuvien velvoitteiden hoitaminen sekä yhteydenpito ja Elokapinan toiminnasta tiedottaminen.

Keräämistavat

Keräämämme henkilötiedot ovat meille luovuttamiasi tietoja. Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • ilmoittautuessasi ja osallistuessasi Elokapinan järjestämiin tapahtumiin, vapaaehtoistoimintaan ja kampanjoihin
 • rekisteröityessäsi Elokapinan ylläpitämiin palveluihin (kuten foorumille ja pilvipalveluun)
 • vastatessasi kyselyihimme; sekä
 • ottaessasi yhteyttä Elokapinaan muussa yhteydessä

Keräämämme henkilötiedot

Keräämämme tiedot voivat sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi sekä yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja paikkakunta)
 • tiedot, jotka mahdollistavat sujuvan kommunikoinnin kanssasi (kuten suosimasi yhteydenpitotapa, kielitieto, sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot)
 • mikäli toimit yhtiön tai muun organisaation yhteyshenkilönä, tieto yhtiöstä tai muusta organisaatiosta, jonka palveluksessa toimit, tieto tittelistäsi/asemastasi
 • muut järjestämiemme tapahtumien, kampanjoiden, vapaaehtoistoiminnan asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen, niihin osallistumisen sekä edelleen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot (kuten tarvittaessa esimerkiksi ruoka-ainerajoitetiedot tapahtuman järjestämisen ajaksi).

Tietojen käsittely

Lahjoituksien ja jäsenmaksujen yhteydessä voimme lisäksi kerätä seuraavia tietoja:

 • maksutiedot (kuten pankkitilitiedot)

Lisäksi sähköisiä palveluitamme käyttäessäsi (kuten foorumi) voimme kerätä seuraavia tietoja:

 • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite)

Tunne oikeutesi

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR) huolehdimme, että:

 • jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä halutessaan.

Jos tietosuojakäytännöt askarruttavat, tai haluat käyttää EU-kansalaisena oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä (ajankohtaiset yhteydenottotiedot löydät verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.extinctionrebellion.fi)

You can’t perform that action at this time.