Here are the tutorials for the opengl.
C++ Objective-C C Lua
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
glsdk-files
prot-1-square-clicking
prot-2-3d-pong
prot-3-forest-harvester
tut-1-hello-triangle
tut-2-examples-and-vertex-attributes
tut-3-opengls-moving-triangle
tut-4-objects-at-rest
tut-5-objects-in-depth
tut-6-body-animation
tut-6-objects-in-motion
tut-7-camera
tut-7-world-in-motion
ReadMe.txt

ReadMe.txt

Качил съм сорсовете на всичко, което сме учили. Единствено трябва да хванете Visual Studio и да ги билднете. Като си копирате съдържанието на .cpp и .h файловете съответно в нов проект на Visual Studio. Също така някои файлове(тутовете за OpenGL най-вече) трябва да се линкнат. Това съм го описал в първото клипче за OpenGL.