League of Legends oyuncu istatistiklerini gösteren bir NodeJS aplikasyonu.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
index.js
package.json
urls.json

README.md

lol-api

League of Legends oyuncu istatistiklerini gösteren bir NodeJS aplikasyonu.

kurulum

Dosyaları bir yere çıkartıktan sonra npm install yazınız. Daha sonra index.js in içindeki token kısmına kendi Riot Games API keyinizi giriniz. ve node index.js ile bunu çalıştırın ve bütün yapmanız gerekenler hazır!