Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını kullanarak dövizleri size haberdar eden bir npm modülü.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
.gitignore
LICENSE
README.md
index.js
package.json

README.md

tcmb-doviz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Döviz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını kullanarak dövizleri size haberdar eden bir npm modülü.

Örnekler

Bu örnekte nasıl Döviz Listesini alacağınız gösterilmiş.

(async () => {
	const TCMB_Doviz = require('tcmb-doviz');
	const Doviz = new TCMB_Doviz();
	const res = await Doviz.DovizListesi();
	console.log(res);
})();

Bu örnekte nasıl Döviz Bilgilerini alacağınız gösterilmiş.

(async () => {
	const TCMB_Doviz = require('tcmb-doviz');
	const Doviz = new TCMB_Doviz();
	const res = await Doviz.getKur("USD"); //buraya usd yerine listedeki sırasını da yazabilirsiniz örneğin 0
	console.log(res);
})();

Bu örnekte nasıl Dövizlerin Güncellendiği Tarihi alacağınız gösterilmiş.

(async () => {
	const TCMB_Doviz = require('tcmb-doviz');
	const Doviz = new TCMB_Doviz();
	const res = await Doviz.guncelTarih();
	console.log(res);
})();

Bu örnekte nasıl Dövizlerin Array Listesini alacağınız gösterilmiş.

(async () => {
	const TCMB_Doviz = require('tcmb-doviz');
	const Doviz = new TCMB_Doviz();
	const res = await Doviz.kurlarArray();
	console.log(res);
})();