Skip to content
Compare
Choose a tag to compare
Pre-release

Od czasu wydania wersji 1.1.5-dev:

 • przetestowano, poprawiono i lepiej opisano opcje liczenia wyników
 • dodano opcję "pierwszy numer rozdania ręcznie" przy ustawieniu automatycznych numerów rozdań
 • dodano obsługę podsumowania kontrolki meczu/historii pary na koniec sesji
Compare
Choose a tag to compare
Pre-release

Wersja testowa:

 • opcja wzywania sędziego z pierniczka
 • bezpieczne zarządzanie PINami (losowanie PINów, wykrywanie przewidywalnych)
 • obsługa wyniku rozdania w IMP (cavendish, butler, mecz)
cbf1e8f
Compare
Choose a tag to compare
Pre-release

Zmiany od wersji 1.1.3:

 • wczytywanie nazwisk do indywiduela granego parami
 • usprawnienie mechanizmu wczytywania nazwisk do różnych sektorów
 • usprawnienie mechanizmu ostrzegania o problemach przy wczytywaniu nazwisk
 • poprawki sortowania listy nazwisk
 • poprawki wczytywania rozkładów
Compare
Choose a tag to compare
Pre-release

Zmiany od wersji 1.1.4:

 • poprawione wczytywanie rozkładów do różnych sektorów (michzimny#42)
Compare
Choose a tag to compare

v1.1.2.9-beta

Pre-release
Pre-release

Wersja pośrednia, wydana przed wersją 1.1.3, z niektórymi poprawkami błędów przewidzianymi na wersję 1.1.3.

Zmiany względem 1.1.2:

 • niewymuszanie odświeżania listy nazwisk po wczytaniu turnieju
 • wyświetlanie w pierniczku skróconej nazwy teamu zamiast pełnej
 • odznaczanie pokazywania procentu wyniku, jeśli nie jest pokazywany protokół
 • poprawki wydajności listowania baz danych turniejów
 • poprawki wyświetlania wczytanych rozkładów
 • poprawki obsługi plików RRBridge
 • poprawki wczytywania nazwisk do turniejów z wieloma sektorami
 • bezpieczniejsze wyświetlanie wyniku drużyny w VP (nigdy nieuwzględniające bieżącej rundy)
 • wizualne poprawki wyświetlania długich ścieżek i nazw plików BWS
Compare
Choose a tag to compare

v1.1.2-beta

Pre-release
Pre-release

Zmiany w wersji 1.1.2:

 • pobieranie i wyświetlanie jako nazwiska dodatkowych informacji z turniejów JFR Teamy (lineup, wynik meczu, wynik turnieju)
 • podgląd rozkładów z BWSa
 • możliwość wgrania nazwisk do wybranego sektora
 • automatyczne wykrywanie bazy danych dla BWSów z Teamów
 • poprawki interfejsu edytora nazwisk
 • poprawki interfejsu górnego menu
 • ostrzeżenie o niemożności zmiany maksowania sektorów w czasie sesji
Compare
Choose a tag to compare
Pre-release

Zmiany w wersji 1.1.1:

 • zmiana wyglądu zakładek
 • edytor nazwisk ładowanych do BWS
 • zapamiętywanie ustawień MySQL również dla bezhasłowych kont
 • oddzielne maksowanie sektorów
 • plik BWS jest automatycznie uzupełniany o wszystkie potrzebne pola
 • poprawiono błąd pobierania numerów graczy przy wyświetlonych nazwach teamów

Używać na własną odpowiedzialność, może być niestabilnie.

Compare
Choose a tag to compare
Pre-release

Zawiera, względem aktualnie (koniec lipca 2017) wypuszczonej wersji (1.0.7):

 • sprawdzanie numeru wersji BCS/firmware'u dla wybranego zestawu opcji
 • obsługę nazwisk z turniejów RRBridge (i generalne odświeżenie mechanizmu czytania nazwisk)

Używać na własną odpowiedzialność, może być niestabilnie.

Compare
Choose a tag to compare