Skip to content

emkael/jfrpary-virtual-table

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

46 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

JFR Pary - wirtualne stoliki

Narzędzie sprzątające strony wyników z JFR Pary z danych dodanych celem porównania uczestników z wirtualnym stołem.

Ukrywane są:

 • wyniki par ze stolików wirtualnych, również ze zbiorówek oraz pełnych wyników
 • linki w liście historii par
 • zapisy w protokołach

Pierwszy z wirtualnych zapisów jest pozostawiany na dole protokołu, opatrzony nagłówkiem.

Przykładowe efekty działania: rozdania szkoleniowe z BOOM 2015, Kadra U-20 z butlerem ligowym.

Wymagania systemowe

 • system operacyjny MS Windows (testowane na Win7 i Win8.1)

LUB

 • python 2.x (testowane i tworzone w wersji 2.7.10)
 • BeautifulSoup4
 • lxml (jako parser dla BS4)
 • argparse

Kompilacja i praca z kodem narzędzia

Patrz: BUILD.md

Instalacja

Ściągnij plik wykonywalny ze strony autora i rozpakuj go wypakuj.

Już, gotowe.

Na nie-Windowsach wystarczy w analogiczny sposób ściągnąć skrypt źródłowy Python: virtual_table.py.

Użycie

virtual_table.exe [-t OPIS_STOLIKA] PLIK_TURNIEJU.html [NR_PARY NR_PARY ...]

Parametry wejściowe:

 • ścieżka do pliku PREFIKS.html strony generowanej przez JFR Pary

Opcjonalne parametry:

 • -t OPIS_STOLIKA lub --text OPIS_STOLIKA pozwala ustawić własny nagłówek stolika w protokołach, zamiast domyślnego "Wirtualny stolik"
 • NR_PARY ... pozwala samodzielnie określić numery par na wirtualnych stolikach

W przypadku nieokreślenia numerów par, jako pary na stolikach wirtualnych traktowane są wszystkie pary, których imiona i nazwiska są puste (wg nagłówków plików historii par).

Parametry odpowiedzialne za logowanie działania programu:

 • -q lub --quiet wyłącza wyświetlanie ostrzeżeń na standardowym wyjściu błędów
 • -v lub --verbose włącza wyświetlanie dodatkowych informacji na standadowym wyjściu błędów
 • -l POZIOM lub --log-level POZIOM ustawia poziom logowania zdarzeń do pliku (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL; domyślnie: INFO)
 • -f PLIK_LOG lub --log-file PLIK_LOG ustawia ścieżkę do pliku dziennika

Lista przyszłych usprawnień

Patrz: TODO.md

Autor

Michał Klichowicz (mkl)

Licencja

Patrz: LICENSE.md

About

Wyświetlanie danych wirtualnego stołu (np. gier obserwowanych) na wynikach turnieju JFR Pary

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages