Skip to content

emkael/osika

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
bin
 
 
 
 
web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSiKa

Narzędzie oceny siły rąk brydżowych w oparciu o algorytmy licytacji naturalnej Łukasza Sławińskiego

Wymagania systemowe

Wersja konsolowa:

 • interpreter PHP 5.4+ z modułem JSON

Wersja interaktywna (WWW), dodatkowo:

Instalacja

Wersja konsolowa:

Wystarczające jest ściągnięcie paczki z głównego katalogu repozytorium albo ręczne ściągnięcie całości katalogu /bin/ z repozytorium.

Wersja interaktywna:

Po ściągnięciu z repozytorium katalogów /web/ oraz /bin/, należy:

 • umieścić zawartość katalogu /web/ w miejscu dostępnym dla serwera WWW
 • w podkatalogu /web/lib/ umieścić wymagane biblioteki JavaScript (niedostarczane z aplikacją)
 • jeśli potrzeba, w pliku /web/index.html edytować ścieżki do bibliotek JavaScript
 • w pliku /web/osika.php edytować linię rozpoczynającą się od require_once tak, aby wskazywała na odpowiedni plik katalogu /bin/lib/

Użycie

Wersja konsolowa:

W katalogu instalacji wydać polecenie:

php osika [OPCJE] REKA

Dodatkowo, w systemach uniksowych, po nadaniu praw do wykonywania dla pliku /bin/osika, możliwe jest bezpośrednie wywołanie:

./osika [OPCJE] REKA

REKA

Dane wejściowe - zawartość ręki. Wszystkie 13 kart w formacie przecinkowym, tj. xxx,xxx,xxxx,xxx. Dodatkowo:

 • ignorowane są białe znaki.
 • wielkość liter nie ma znaczenia
 • ręka musi zawierać 13 kart
 • x oznacza dowolną blotkę (ale cyfry również dozwolone)
 • Dama = Q/D, Walet = J/W, 10 = 10/T
 • w pojedynczym kolorze nie mogą duplikować się honory ani 9
 • kolejność kart w kolorze nie ma znaczenia
 • blotki nie są weryfikowane (kolor może posiadać zduplikowane blotki, może też posiadać niemożliwą liczbę blotek, np. 10)

OPCJE

-h, --help: wyświetlają instrukcję obsługi

-f FORMAT, --format FORMAT: format wyników programu; dostępne wartości: raw, table, json; wartość domyślna: table

-s KOLORY, --suits KOLORY: lista kolorów, dla których podawane są wyniki (rozdzielona przecinkami); dostępne wartości: s, h, d, c, total, all; wartość domyślna: all

-c KATEGORIE, --categories KATEGORIE: lista składników analizy siły ręki (rozdzielona przecinkami); dostępne wartości wymienione są w pomocy programu (php osika -h); wartość domyślna: all

Wersja interaktywna:

Się wpisuje, się klika i się wyświetla.

Podziękowania i autorstwo

Autorem algorytmów licytacji naturalnej (w tym algorytmu oceny siły karty OSiKa) jest Łukasz Sławiński (Pikier).

Program powstał z pomysłu i przy aktywnym współudziale użytkowników forumbridge.pl, w szczególności:

 • Tomasza Radko (TRad)
 • Marka Walczaka (walec)

Autorem kodu źródłowego jest Michał Klichowicz (mkl).

Licencja

Program udostępniany jest na licencji GPL wersji 2.

Szczegóły licencji znajdują się w pliku LICENSE


She said, do me a favour, and stop flattering yourself.

About

Narzędzie oceny siły rąk brydżowych w oparciu o algorytmy licytacji naturalnej Łukasza Sławińskiego

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published