Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

"Ekonometriye Yeni Başlayanlar için Kısa bir R Kılavuzu"

.Rnw dosyasını R'da çalıştırmak için: Sweave("R_giris.Rnw")

Bu dosya Mahmood Arai tarafından hazırlanan "A Brief Guide to R for Beginners in Econometrics" adlı kılavuzun Türkçeleştirilmiş halidir.

About

Ekonometriye Yeni Başlayanlar için Kısa bir R Kılavuzu

Topics

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages