Android Studio ile uygulama geliştirmeyi öğreniyorum. Öğrendikçede buraya atıyorum.
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Ders1-VizeFinalHesaplama
Ders10-OptionsMenu
Ders11-CardView
Ders12-Bundle_Save
Ders2-MakeToast
Ders3-Sayicim
Ders4-OBEB_OKEK
Ders5-Sayfalar
Ders6-Sayfalar2_IcoButton
Ders7-GeriSayim_CountDownTimer
Ders8-SlidingDrawer
Ders9-SekmeliUygulama
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Android Studio ile Uygulama Geliştiriyorum (JAVA)

Android Studio ile uygulama geliştirmeyi öğreniyorum. Öğrendikçe de buraya atıyorum.
Geliştirdiğim uygulama serileri "DersX" şeklinde devam edecektir. Ekran görüntüleri daha sonra yeniden boyutlandırılacaktır.

Ekran Görüntüleri (Emulator)

ders1 ders2 ders3 ders4 ders6 ders7