Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
55 lines (47 sloc) 3.42 KB
description
Hazır Altyapılar entegrasyonu tamamlamış ve hali hazırda bir çok eticaret sitesi tarafından kullanılmaktadır.

Hızlı ve kolay

{% hint style="danger" %} ÖNEMLİ UYARI

  1. İlk olarak altyapı sağlayıcınız ile iyzico ödeme yönteminin aktif olduğunu teyit ediniz.
  2. iyzico API ve Güvenlik anahtarını altyapınızın(ideasoft, ticimax, tsoft, shopify..vb) panelindeki ilgili bölüme kopyalayıp kaydettiğinizde entegrasyon tamamlanmıştır. 1 - 3 TL'lik gerçek bir kart ile ödeme yaparak kontrol etmenizi öneririz.
  3. Seçim yapmadan önce, özel ihtiyaçlarınızı (abonelik, tek tıkla ödeme, kart saklama, iptal ve iadeleri altyapı panelinden tetikleme..vb) destek aldığınız firma ile kontrol etmeniz gerekmektedir. {% endhint %}
Websitesi Telefon Mail Anında Sanal Pos Rehber Video Anlatım
ideasoft.com.tr 02163260477 destek@ideasoft.com.tr var var
natro.com 02126124455 destek@natro.com var
ticimax.com 08508110820 info@ticimax.com var var
tsoft.com.tr 02126124455 destek@tsoft.com.tr var
shopify.com yok
bygo.io info@bygo.io yok
cloudseticaret.com 0312 426 63 55 bilgi@cloudseticaret.com yok
dayneks.com 4440682 info@daynex.com yok
deltapro.com.tr 0232 463 30 59 info@deltapro.com.tr yok
eticaretin.com +1 4082206468 yok
eticaretkur.com 0850 303 61 00 bilgi@eticaretkur.com yok
eticaretsoft.com 0850 532 28 14 info@eticaretsoft.com yok
faprika.com 0850 333 15 23 info@faprika.com yok
ganipara.com 0850 885 00 98 yardim@ganipara.com yok
hipotenus.com.tr 0850 441 40 84 bilgi@hipotenus.com.tr yok
piernet.com.tr 0850 885 2073 destek@piernet.com.tr yok
kahvedigital.com 0212 570 81 29 hello@kahvedigital.com yok
kmk.net.tr 0850 333 05 65 bilgi@kmk.net.tr yok
markaclick.com.tr 0216 414 18 74 bilgi@markaclick.com.tr yok
n11magazam.com 0850 532 32 11 destek@n11magazam.com yok
ecozum.com.tr 0212 256 60 00 bilgi@netahsilat.com yok
nettenetiz.net 0216 550 70 71 bilgi@nettenetiz.net yok
noah.la 0212 970 06 93 hello@noah.la yok
odyobilisim.com 0850 840 17 33 bilgi@odyobilisim.com yok
platinmarket.com 0216 540 04 95 info@platinmarket.com yok
projesoft.com 0850 255 03 83 destek@projesoft.com yok
rgsyazilim.com 4449570 info@rgsyazilim.com yok
shopphp.net 0216 414 08 54 satis@shopphp.net yok
shopplus.com.tr 0850 885 02 12 info@shopplus.com.tr yok
siteyapici.com 0216 456 74 22 destek@siteyapici.com yok
summercart.com.tr 0216 336 67 42 support@summercart.com yok
webkul.com support@webkul.com yok
wecart.com.tr 0850 333 25 44 mail@wecart.com.tr yok
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.