Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
65 lines (42 sloc) 3.85 KB
description
Yazılım geliştirme ekibiniz entegrasyon için gerekli yönlendirmelere buradan ulaşabilir.

Yazılım ekibi gerekli

{% hint style="danger" %} ÖNEMLİ UYARI

  1. Sisteminizin TLS 1.2, cURL, openssl gerekliliklerini karşılayabildiğinden emin olunuz. {% endhint %}

Genel Bilgi

iyzico'yu sitenize entegre etmenin en hızlı yolu iyzico ödeme formunu kullanmaktır.

Nasıl Çalışır ?

iyzico sürekli gelişmekte olan kapsamlı bir Sandbox (Test) ortamı sunar. Sandbox ortamında hesap oluşturmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

iyzico'nun 2 ortamı bulunmaktadır ve birbirinden bağımsızdır. Özetlemek gerekir ise test ortamında test kartları ile işlem yapılabilirken gerçek ortamda gerçek kartlar ile işlem yapılabilmektedir.

**** Sandbox (Test) Canlı (Gerçek)
Hesap Oluştur https://sandbox-merchant.iyzipay.com/auth https://www.iyzico.com/hesap-olustur
Panel https://sandbox-merchant.iyzipay.com/dashboard https://merchant.iyzipay.com/dashboard
baseUrl https://sandbox-api.iyzipay.com/ ​https://api.iyzipay.com
apiKey Firma ayarları menüsünde görüntüleyebilirsiniz. "sandbox-..." ile başlar Firma ayarları menüsünde görüntüleyebilirsiniz.
secretKey Firma ayarları menüsünde görüntüleyebilirsiniz. "sandbox-..." ile başlar Firma ayarları menüsünde görüntüleyebilirsiniz.
Login Sms Kodu 123456 Cep telefonunuza iletilir.
3D Şifre 283126 İşlem yapılan kart üzerindeki kayıtlı telefona gider.
Test Test etmek için test kartlarını kullanabilirsiniz. 1 TRY'lik temsili ürün oluşturup kişisel kartınız ile test edebilirsiniz.

Hadi Başlayalım

Yazılım geliştirmede kullandığınız programlama diline uygun kütüphaneyi github hesabımızdan indirebilir veya kullandığınız dilin paket yöneticisi ile projenize ekleyebilirsiniz.

Programlama Dili Paket Yöneticisi Github Sayfası
PHP composer -> iyzipay https://github.com/iyzico/iyzipay-php
C# nuget -> iyzipay https://github.com/iyzico/iyzipay-dotnet
Java maven -> iyzipay https://github.com/iyzico/iyzipay-java
Node npm -> iyzipay https://github.com/iyzico/iyzipay-node
Ruby gem -> iyzipay https://github.com/iyzico/iyzipay-ruby
Python pip -> iyzipay https://github.com/iyzico/iyzipay-python

Entegrasyon Methodları

iyzico'yu iki şekilde entegre edebilirsiniz.

Hızlı ve kolay bir şekilde ödeme almaya başlamak ise ödeme formunu tercih edilebilirsiniz. Ön yüz kontrolleri (validasyon), BIN numarası sorgulama, Taksit yönetimi, 3D Secure ile ödeme, BKM Express, Fraud ve işlem limitleri için ek sorgu yapmaya gerek kalmadan tek bir entegrasyon ile işlemler tamamlanır. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Eğer PCI SAQ-D formunu dolduruyor iseniz kendi tasarımınız olan ödeme formunuzu API aracılığı ile entegre edebilirsiniz.

{% hint style="info" %} Bu sayfa ile ilgili sorunuz var ise destek@iyzico.com adresinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz. {% endhint %}

You can’t perform that action at this time.