Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Caner Aydın GitBook: [master] one page modified 6dad5bc Apr 3, 2019
0 contributors

Users who have contributed to this file

281 lines (244 sloc) 9.77 KB
description
iyzilink API

iyzilink API

5 servisten oluşan iyzilink ürünümüzü PHP & Java kütüphanemiz ile kullanabilirsiniz.

Run in Postman

Ürün ekle

Sadece PHP & Java kütüphanemizde bulunmaktadır.

https://github.com/iyzico/iyzipay-php/blob/master/samples/iyzilink_add_product_sample.php

{% code-tabs %} {% code-tabs-item title="İstek" %}

{
 "locale": "tr", // tr ve en değerleri desteklenmektedir.
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası gibi set edebilirsiniz.
 "price": "1.0", // ürünün fiyatı
 "name": "Sample Integration", // ürünün ismi
 "description": "Sample Integration", // ürünün tanımı
 "encodedImageFile": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//", // ürünün fotoğrafı
 "currencyCode": "TRY", // para birimi
 "addressIgnorable": false, // satın alma esnasında adres bilgisi istensin mi ?
 "soldLimit": 1, // stok miktarı
 "installmentRequested": false // taksitli satışa uygun ürün bilgisi
}

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Yanıt" %}

{
 "status": "success", // sorgunun yanıtı
 "locale": "tr", // gönderilen dil parametresi
 "systemTime": 1545225967963, // unix zaman damgası
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası
 "data": {
  "token": "BLA", //iyzico tarafından üretilen değer
  "url": "https://sandbox.iyzi.link/BLA", // ürünün satın alma linki
  "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/BL/A.jpg" // ürün resmi
 }
}

{% endcode-tabs-item %} {% endcode-tabs %}

Ürün Sil

Sadece PHP & Java kütüphanemizde bulunmaktadır.

https://github.com/iyzico/iyzipay-php/blob/master/samples/iyzilink_delete_product_sample.php

{% code-tabs %} {% code-tabs-item title="İstek" %}

{
 "locale": "tr", // tr ve en değerleri desteklenmektedir.
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası gibi set edebilirsiniz.
 "token": "BLA" // iyzico'nun ürün için döndüğü değer
}

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Yanıt" %}

{
 "status": "success", // sorgunun yanıtı
 "locale": "tr", // gönderilen dil parametresi
 "systemTime": 1545226229597, // unix zaman damgası
 "conversationId": "123456789" // sipariş numarası
}

{% endcode-tabs-item %} {% endcode-tabs %}

Ürün Getir

Sadece PHP & Java kütüphanemizde bulunmaktadır.

https://github.com/iyzico/iyzipay-php/blob/master/samples/iyzilink_retrieve_product_sample.php

{% code-tabs %} {% code-tabs-item title="İstek" %}

{
 "locale": "tr", // tr ve en değerleri desteklenmektedir.
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası gibi set edebilirsiniz.
 "token": "BLA" // iyzico'nun ürün için döndüğü değer
}

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Yanıt" %}

{
 "status": "success", // sorgunun yanıtı
 "locale": "tr", // gönderilen dil parametresi
 "systemTime": 1545226460890, // unix zaman damgası
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası
 "data": {
  "name": "Sample Integration", // ürünün ismi
  "conversationId": "123456789", // sipariş numarası 
  "description": "Sample Integration", // ürünün tanımı
  "price": 1, // ürünün fiyatı
  "currencyId": 1, // ürünün para birimi idsi
  "currencyCode": "TRY", // ürünün para birimi
  "token": "BLE", //iyzico tarafından üretilen değer
  "productType": "IYZILINK", // iyzico tarafından kullanılan tip
  "productStatus": "ACTIVE", // ürünün durumu
  "merchantId": 50343, // iyzico'daki üye işyeri numarası
  "url": "https://sandbox.iyzi.link/BLE", // ürünün satın alma linki
  "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/BL/E.jpg", // ürün resmi
  "addressIgnorable": false, // ürün adres durumu
  "soldCount": 0, // satılan ürün sayısı
  "soldLimit": 1, // toplam stok sayısı
  "remainingSoldLimit": 1, // kalan stok sayısı
  "installmentRequested": false // taksit yapılabilir durumu
 }
}

{% endcode-tabs-item %} {% endcode-tabs %}

Ürünleri Getir

Sadece PHP & Java kütüphanemizde bulunmaktadır.

https://github.com/iyzico/iyzipay-php/blob/master/samples/iyzilink_retrieve_products_sample.php

{% code-tabs %} {% code-tabs-item title="İstek" %}

{
 "locale": "tr", // tr ve en değerleri desteklenmektedir.
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası gibi set edebilirsiniz.
 "page": 1, // sayfa numarası
 "count": 2 // sayfada görüntülenen ürün sayısı
}

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Yanıt" %}

{
 "status": "success", // sorgunun yanıtı
 "locale": "tr", // gönderilen dil parametresi
 "systemTime": 1545226669152, // unix zaman damgası
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası
 "data": {
  "listingReviewed": true, // listeleme durumu
  "totalCount": 20, // gösterilen toplam sayfa
  "currentPage": 1, // bulunduğunuz sayfa
  "pageCount": 10, // toplam sayfa
  "items": [
   {
    "name": "Sample Integration", // ürünün ismi
    "conversationId": "123456789", // sipariş numarası 
    "description": "Sample Integration", // ürünün tanımı
    "price": 1, // ürünün fiyatı
    "currencyId": 1, // ürünün para birim idsi
    "currencyCode": "TRY", // ürünün para birimi
    "token": "BLE", //iyzico tarafından üretilen değer
    "productType": "IYZILINK", // iyzico tarafından kullanılan tip
    "productStatus": "ACTIVE", // ürünün durumu
    "merchantId": 50343, // iyzico'daki üye işyeri numarası
    "url": "https://sandbox.iyzi.link/BLE", // ürünün satın alma linki
    "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/BL/E.jpg", // ürün resmi
    "addressIgnorable": false, // ürün adres durumu
    "soldCount": 0, // satılan ürün sayısı
    "soldLimit": 1, // toplam stok sayısı
    "remainingSoldLimit": 1, // kalan stok sayısı
    "installmentRequested": false // taksit yapılabilir durumu
   },
   {
    "name": "product-name", // ürünün ismi
    "description": "product-description", // ürünün tanımı
    "price": 5, // ürünün fiyatı
    "currencyId": 1, // ürünün para birim idsi
    "currencyCode": "TRY", // ürünün para birimi
    "token": "BK4", //iyzico tarafından üretilen değer
    "productType": "IYZILINK", // iyzico tarafından kullanılan tip
    "productStatus": "ACTIVE", // ürünün durumu
    "merchantId": 50343, // iyzico'daki üye işyeri numarası
    "url": "https://sandbox.iyzi.link/BK4", // ürünün satın alma linki
    "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/BK/4.jpg", // ürün resmi
    "addressIgnorable": true, // ürün adres durumu
    "soldCount": 1, // satılan ürün sayısı
    "soldLimit": 0, // toplam stok sayısı
    "remainingSoldLimit": -1, // kalan stok sayısı
    "installmentRequested": false // taksit yapılabilir durumu
   }
  ]
 }
}

{% endcode-tabs-item %} {% endcode-tabs %}

Ürün güncelle

Sadece PHP & Java kütüphanemizde bulunmaktadır.

https://github.com/iyzico/iyzipay-php/blob/master/samples/iyzilink_update_product_sample.php

{% code-tabs %} {% code-tabs-item title="İstek" %}

{
 "locale": "tr", // tr ve en değerleri desteklenmektedir.
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası gibi set edebilirsiniz.
 "price": "1.0", // ürünün fiyatı
 "name": "Sample Integration", // ürünün ismi
 "description": "Sample Integration", // ürünün tanımı
 "encodedImageFile": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//", // ürünün fotoğrafı
 "currencyCode": "TRY", // para birimi
 "addressIgnorable": false, // satın alma esnasında adres bilgisi istensin mi ?
 "soldLimit": 1, // stok miktarı
 "installmentRequested": false, // taksitli satışa uygun ürün bilgisi
 "token": "BKA" //iyzico tarafından üretilen değer
}

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Yanıt" %}

{
 "status": "success", // sorgunun yanıtı
 "locale": "tr", // gönderilen dil parametresi
 "systemTime": 1545226810662, // unix zaman damgası
 "conversationId": "123456789", // sipariş numarası
 "data": {
  "token": "BK4", //iyzico tarafından üretilen değer
  "url": "https://sandbox.iyzi.link/BK4", // ürünün satın alma linki
  "imageUrl": "https://sandbox-img.iyzi.link/BK/4+V1.jpg" // ürün resmi
 }
}

{% endcode-tabs-item %} {% endcode-tabs %}

Hızlı Ürün Ekle

Sadece Postman kütüphanemizde bulunmaktadır.

{% code-tabs %} {% code-tabs-item title="İstek" %}

{
  "description": "product-description", // ürün tanımı
  "price": 1, // ürün fiyatı
  "currencyCode": "TRY", // para birimi
	"conversationId": "conversationId", // sipariş numarası gibi set edebilirsiniz
	"sourceType": "API" // sorgu kaynağı
}

{% endcode-tabs-item %}

{% code-tabs-item title="Yanıt" %}

{
  "status": "success", //sorgunun yanıtı
  "systemTime": 1548169525888, // unix zaman damgası
  "conversationId": "conversationId", // sipariş numarası
  "data": {
    "token": "BWM", // ürün tokeni
    "url": "https://sandbox.iyzi.link/BWM" // ürün satın alma linki
  }
}

{% endcode-tabs-item %} {% endcode-tabs %}

You can’t perform that action at this time.