Jak s tím začít

Petr Viktorin edited this page Nov 7, 2017 · 2 revisions

Ukázková videa a konfigurační soubor jsou tady, dej si je všechny do jednoho adresáře: https://drive.google.com/open?id=0BzQVTQ78mLIUSWlOSmJ5TVV2Y1U

Skript, který je sestříhá, je na: https://github.com/encukou/talk-video-maker

Naklonuj si to, nainstaluj si to (python setup.py install, nejlíp v python3 virtualenvu), nainstaluj si i:

a pak pusť:

python pyvo/make_vid.py <adresář s videem>/conf.yaml

Jestli se všechno povede, mělo by to začít enkódovat a nakonec vypsat cestu k výslednému videu. Jestli se to povede, můžu ti dát videa ze různých Pyv na stejné zpracování. Jestli ne, dej vědět a pořešíme to :)

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.