Skip to content
Leyla'dan Sonra Web Application
PHP HTML JavaScript Vue
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
public
resources
routes
screenshots Add admin panel screenshots to README Oct 3, 2018
storage
tests
.env.example
.gitattributes Metronic assets added Mar 27, 2016
.gitignore remove data migrations Jan 18, 2020
LICENSE Initial commit Feb 23, 2017
README.md
README_EN.md
artisan
composer.json
composer.lock
package-lock.json
package.json
phpstan.neon add phpstan support Feb 8, 2020
phpunit.xml
pull.sh
server.php
webpack.mix.js change admin resource layout Jan 12, 2020

README.md

Leyla'dan Sonra Yönetim Uygulaması [English]

Leyla'dan Sonra projesi için Çocuk Yönetim Sistemi ve REST API

Bu proje internet dünyasında yaygın olan Laravel Framework'ü kullanılarak geliştirilmiştir.

Projenin temelleri Temmuz 2015 tarihine dayanmaktadır.

Leyla'dan Sonra Nedir?

Leyla'dan Sonra kronik hastalıklı miniklerin hayatlarında en çok istedikleri bir dileği gerçekleştirmek üzere hayata geçirilmiş bir projedir.

6000'den fazla miniğin dileğinin gerçekleştiği Leyla'dan Sonra'da Türkiye'nin dört bir yanında 46'dan fazla tıp fakültesinde 3000'den fazla tıp fakültesi öğrencisi projede gönüllüdür.

bir çocuk, bir dilek.

Daha fazla bilgi: Türkçe, English

İnternet Sitesi

İnternet sitemiz Canvas teması kullanılarak geliştirilmiştir. Ticari bir tema olduğu için halka açık kısımdan kodları kaldırılmıştır.

Yönetim Paneli

Yönetim paneli başlangıçta Metronic teması ile geliştirilmiştir. Ama bu tema açık kaynak kodlu olmadığı için açık kaynak kodlu olan AdminLTE temasına geçilmeye karar verilmiştir.

Örnek Ekran Görüntüleri

Geliştiriciler

Güvenlik Açıkları

Eğer uygulama ile ilgili bir güvenlik açığı tespit ederseniz lütfen enes@cakir.web.tr adresine e-posta ile bu durumu bildirin.

Lisans

Leyla'dan Sonra Yönetim Uygulaması açık kaynak kodlu bir yazılım olup MIT license lisansı ile korunmaktadır.

You can’t perform that action at this time.