Synker digipost-arkivets opplastede dokumenter mot en lokal katalog
C#
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Digipostsync.CmdLine
digipostsync-core
digipostsync-test
digipostsync
README
digipostsync.sln

README

En liten enkel klient som synkroniserer en lokal katalog mot de opplasta filene i digipost-arkivet.
Synkroniserer begge veier, dvs. laster ned .pdf-er du ikke har lokalt, og laster opp .pdfer du kun har lokalt.

Forbedringer som bør gjøres
- bedre feilhåndtering