Windows üzerinde koşulan Apache sunucusuna ait sanal sunucuları yönetir. Detaylar için beni oku dosyasına bakınız.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Windows Installer
assets
.gitignore
LICENSE
README.md
sanalsunucu.py

README.md

apache-virtualhost-manager

Windows üzerinde koşulan Apache sunucusuna ait sanal sunucuları yönetir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiyi bu adreste bulabilirsiniz: https://www.erdemarslan.com/programlama/python/12-08-2018/764-era-sanal-sunucu.html

Bu programı kullanabilmeniz için Apache üzerinde yapmanız gereken bazı ayarlamalar var. Onlar ile ilgili bilgi almak için ise bu adresi okuyunuz: https://www.erdemarslan.com/genel/11-08-2018/54-windows-uzerinde-apache-php-mysql-xdebug-phpmyadmin-mail-server-kurulumu.html

Windows Installer klasöründe yer alan kurulum dosyası kullanarak programı bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bu programı kullanabilmeniz için bilgisayarınızda Python kurulu olması GEREKMEMEKTEDİR. sanalsunucu.py dosyasını çalıştırabilmek için ise bilgisayarınızda Python kurulu olmalıdır.