D programlama dilinde SDL ile oyun programlama
D Makefile
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
demos
lib
src
test
yapboz
Makefile
README
README.WINDOWS.txt
oyun.mk
win32.mak

README

Kurulum

Herhangi bir linux dağıtımı altında denemek için SDL geliştirme
kütüphanelerine ve Digital Mars D derleyicisine ihtiyacınız
olacak. 32 bit Ubuntu altında:

$ sudo apt-get install libsdl1.2-dev libsdl-image1.2-dev

komutu ile SDL geliştirme kütüphaneleri kurabilirsiniz.

Digital Mars derleyicisinin son sürümünü de:

http://ftp.digitalmars.com/dmd_2.053-0_i386.deb

adresinden indirerek otomatik olarak yazılım merkezi ile kurabilirsiniz.

Projeyi indirmek için github sayfasındaki Downloads düğmesine
basabilirsiniz ya da git kullanarak

$ git clone https://github.com/erdemoncel/oyun.git

bilgisayarınıza bir kopyasını indirebilirsiniz. Kurmak için tek
yapmanız gereken herhangi bir terminalde

$ make

komutunu vermek. Programın çalıştırılabilir dosyaları bin dizininde
oluşuyor. Bu yüzden programı çalıştırabilmek için

$ cd bin

$ ./oyun

demeniz yeterli.