No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit e881f30 Apr 17, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
Joystick ile Arac Kontrolu Aciklamalar eklendi Apr 17, 2017
RF24_Alici İlk commit Apr 17, 2017
RF24_Verici İlk commit Apr 17, 2017
README.md Create README.md Apr 17, 2017
RF24-master.zip İlk commit Apr 17, 2017

README.md

Arduino nRF24L01 ile Kablosuz Haberleşme

nRF24L01 ile haberleşirken yaşanılan karmaşık kod ve karakter dizisi dışında farklı tiplerde dizi gönderememe sorununa bir çözüm olarak yazdığım kodu paylaşıyorum.

Modülün bağlantısını her 2 Arduino için de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta, bağlantınızı yaptıktan sonra kod içerisindeki CE ve CSN pinlerini düzenlemeyi unutmayın.

Arduino nRF24L01 Bağlantısı (Görsel: Turkcell Geleceği Yazanlar)

Soruları blog yazım üzerinden yorum olarak paylaşabilirsiniz.

[http://herenkeskin.com/arduino-nrf24l01-kablosuz-haberlesme]