Arduino kullanarak Andorid bir telefonun bluetooth bağlantısı ile araba yapımı.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Araba.ino
ArabaDenemeKodu.ino
ArabaKontrol.aia
ArabaKontrol.apk
Arduino-Android-Telefon-ile-Bluetooth-Kontrollü-Araba.fzz
README.md

README.md

Arduino ve Android Telefon ile Bluetooth Araba Yapımı

Bu arduino projemde Android bluetooth bağlantısı ve Arduino kullanarak bir araba yaptım.

Projenin tüm detayları, arduino kodları, kontrol .apk'sı, uygulamayı tekrardan düzenlemeniz için gerekli .aia (MIT: App Inventor dosyası) ve Fritzing çizimi dosyalar içerisinde mevcuttur.

Herhangi bir hata ve sorununuz hakkında Websitem'deki Iletişim sayfasındaki mail adresinden veya yine aynı sayfada yer alan sosyal medya hesaplarımdan benimle iletişime geçebilirsiniz.

Proje geliştirmeleri devam edecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 27.06.2016