Arduino ile DHT11 nem ve sıcaklık sensörü kullanımı hakkında bilgiler
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
DHTkullanimi.ino
README.md

README.md

NodeMCU ile DHT11 Sensörü Kullanımı

Projelerimizi geliştirirken NodeMCU kullanarak daha fazla hafıza sağlayabiliriz. Ayrıca NodeMCU'yu ister Lua dilinde isterseniz de Arduino IDE üzerinde C dili ile kodlayabilirsiniz. Ben Arduino IDE'yi tercih ediyorum . Sensörün kullanımı için öncelikle aşağıdaki kütüphaneler kısmından Adafruit tarafından hazırlanan kütüphaneyi indirmeniz gerekiyor. Ardından kodun içerisini okuyarak tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz.

Soru ve sorunlarınız için blog yazımın altına yorum atabilirsiniz.

http://herenkeskin.com/nodemcu-ile-dht11-kullanimi/

NOT: DHT-sensor-library dosyasını /libraries klasörüne atmanız gerekmektedir.
Kütüphaneler