Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

Materiale til 'Logistisk regression med binært udfald'

Beskrivelse

Indhold brugt i kapitel om logistisk regression i bogen Videregående kvantitative metoder.

Indhold

logistisk.do= Do-fil til Stata

About

Materiale til bogkapitel: 'Logistisk regression med binært udfald'

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages