Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisningsmateriale til Offentlig politik

Dette repository indeholder slides brugt i faget Offentlig politik, udbudt i efteråret 2016 ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

Forelæsninger

– L01: Introduktion til studiet af offentlig politik

– L02: Partipolitik I: Ideologi

– L03: Partipolitik II: Konkurrence

– L04: Partipolitik III: Dagsordener

– L05: Stabilitet og forandring I: Historisk institutionalisme

– L06: Stabilitet og forandring II: Reformvinduer

– L07: Stabilitet og forandring III: Diffusion, konvergens og idéer

– L08: Aktører I: Interesseorganisationer

– L09: Aktører II: Eliter

– L10: Aktører III: Modtagere af den offentlige politik

About

Undervisningsmateriale til Offentlig politik

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages