Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediernes formidling af meningsmålinger: Indholdsanalyse af folketingsvalg, 2005-2011

Beskrivelse

Materiale relateret til artiklen Mediernes formidling af meningsmålinger: Indholdsanalyse af folketingsvalg, 2005-2011 publiceret i Tidsskriftet Politik 15(3).

Denne mappe indeholder reproduktionsmateriale samt yderligere information der vil være brugbart, hvis man ønsker at reproducere og/eller udvide studiet af mediernes formidling af meningsmålinger. Denne mappe indeholder ikke det rå datamateriale, altså de indsamlede artikler, men disse kan 1) indsamles manuelt ved at bruge fremgangsmåden beskrevet i artiklen eller 2) tilsendes ved at tage kontakt til forfatterne (artiklerne fylder 359 mb pakket i en .rar fil).

Forfattere/kontakt

Indhold

/data/

 • meningsmaalinger.csv = Datasæt med følgende variable:
  • id = Unikt artikel ID
  • koder = Angiver hvem der har kodet artiklen (Erik Gahner Larsen eller Simon Grundt Straubinger)
  • avis = Angiver om artiklen er fra internettet eller trykt avis (1 = Avis, 0 = Internettet)
  • medieaktoer = Angiver hvilket medie, der har publiceret artiklen (Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske eller Ekstra-Bladet)
  • valg = Angiver om artiklen er fra valgkampen 2005, 2007 eller 2011
  • laengde = Angiver længden på artiklen (ord)
  • aktoer = Angiver hvilke fortolkningsaktører, der nævnes (Ingen, politikere, eksperter eller begge)
  • institut = Metodisk information: Analyseinstitut/organisation
  • medie = Metodisk information: Medie meningsmålingen er foretaget for
  • stikproeve = Metodisk information: Stikprøvestørrelsen
  • ordlyd = Metodisk information: Spørgsmålsformuleringens ordlyd
  • usikkerhed = Metodisk information: Statistisk usikkerhed
  • indsamling = Metodisk information: Perioden for dataindsamling
  • metode = Metodisk information: Anvendte metode til indsamling af data

/R/

 • meningsmaalinger-r.R = R script til at reproducere resultaterne
 • sessionInfo.txt = Output fra sessionInfo() i R

/STATA/

 • meningsmaalinger-stata.do = STATA do-file til at reproducere resultaterne

/procedure/

 • codebook_danish.pdf = Kodebog på dansk, appliceret på hver artikel

/paper/

 • 2012meningsmaalinger.pdf = Artiklen som publiceret i Tidsskriftet Politik
 • 2012meningsmaalinger.bib = BibTeX information

About

Reproduktionsmateriale til "Mediernes formidling af meningsmålinger: Indholdsanalyse af folketingsvalg, 2005-2011"

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published