Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen

Beskrivelse

Materiale til artiklen 'Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen', publiceret i Journalistica (2016), 1:126-146.

Mappen analysis indeholder materiale til at reproducere Figur 2 i artiklen, der viser hvor gennemsnitlig den politiske dækning er i uge 46 over tid. uge46.R forudsætter at man også har uge46.csv liggende.

Artiklen kan findes her: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/journalistica/article/view/24891

Kontakt

Indhold

/analysis/
 • uge46.R = R script brugt til at lave Figur 2
 • uge46.csv = Data brugt til at lave Figur 2
/figs/
 • beslutningsmodel.png = Figur 1
 • infomedia.png = Figur 2

Data: uge46.csv

Variable:

 • year = Årstal (fra 1. januar til 31. december det pågældende år i Infomedia)
 • w46 = Antal artikler i uge 46
 • all = Antal artikler i alle uger
 • avgweek = Antal artikler i en gennemsnitlig uge
 • dif = Differens mellem uge 46 og gennemsnitlig uge (w46 - avgweek)

Sessionsinfo

Figur 2 blev skabt i RStudio (Version 0.99.903) med nedenstående session i R:

## R version 3.3.1 (2016-06-21)
## Platform: x86_64-apple-darwin13.4.0 (64-bit)
## Running under: OS X 10.12.1 (Sierra)

## locale:
## [1] da_DK.UTF-8/da_DK.UTF-8/da_DK.UTF-8/C/da_DK.UTF-8/da_DK.UTF-8

## attached base packages:
## [1] grid   stats   graphics grDevices utils   datasets methods  ## base   

## other attached packages:
## [1] gridExtra_2.2.1 ggplot2_2.1.0 

## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] labeling_0.3   colorspace_1.2-6 scales_0.4.0   plyr_1.8.4    ## ## rsconnect_0.4.3 tools_3.3.1   gtable_0.2.0   Rcpp_0.12.7   
## [9] munsell_0.4.3  

About

Materiale til "Hvilken periode skal analyseres? Uge 46 som dataindsamlingsstrategi i journalistikforskningen"

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages