Skip to content
Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bitirme Ödevi
Java JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Android/MobileTouristGuide
Api
Data
JsonDatas
Node JS E Books
assets
Feyizli-Linkler.md
README.md
Uygulama-Verileri.md

README.md

Bitirme Projesi 🚀 🍺

Mobile Tourist Guide

Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bitirme Ödevi

Mobil Turist Rehberi 🌎

Uygulama android ve server tarafı olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Server kısmında MongoDB'de tutulan veriler, Node JS ile oluşturulan API'dan, android uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefona yüklenecektir.

To-Do List

 • Uygulamaya isim bulunacak.
 • Uygulamaya logo oluşturulacak.
 • API'a ülke kodu 1'den 217'ye kadar olan istek atıp, elde edilen verilen çekilecek.
 • UML öğrenilecek, projenin UML dökümanları hazırlanacak.
 • Verilerin çekileceği public free api ler tespit edilecek.
 • Veriler işlenmek üzere API'lardan temin edilecek.
 • Veritabanı tasarımı yapılacak.
 • Android uygulama için mockup tasarımı yapılacak.
 • Android üzerine ders çalışılacak.
 • Node JS ile API yazmak öğrenilecek.
 • Server üzerinde Mongodb veritabanı oluşturulacak.
 • Node JS ile REST API yazılacak.
 • Android uygulamanın arayüzleri oluşturulmaya başlanacak.
 • Android uygulamada model sınıfları tanımlanacak.
 • Android uygulamada Web Api'den asenkron veri çekme kütüphanesi yazılacak.
 • Android uygulama tamamlanacak.
 • Google Play Store için tanıtım görselleri hazırlanacak.
 • Android markette yayınlanacak.
 • Bitirme sergisi için poster hazırlanacak.
 • Bitirme dökümanları hazırlanacak.

Google Play Store Linki

İndirmek için tıklayınız

"Play Store Image"

We are building this app with ❤️

You can’t perform that action at this time.