Skip to content
No description or website provided.
Go
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
W1E03.KnockKnock
W1E04.FirstHtmlForm
W1E05.PageViewCounter
W1E06.LoveMeter
W2E01.MyAlbums
W2E02.Chat
W2E03.ApplicationContext
W2E04.AutowiringDependencies
W2E06.PasswordGenerator
W2E07.VeryFirstAuthentication
W3-W3E01.FirstSqlQueries
W3-W3E03.InMemoryDao
W4E01.GoingForABall
W4E03.PostRedirectGet
W4E05.RESTGullService
W4E07.HeavyCalculations
W5E02.HighFive
W5E08.Strato
README.md

README.md

Web-palvelinohjelmointi s2012

tl;dr: ( Go tulee löytyä koneelta etukäteen, http://golang.org/doc/install )

Testien ajo kussakin kansiossa (suorittaa *_test.go tiedostoissa sijaitsevat testit)

go test

Ohjelmat jotka ovat yhdessä tiedostossa, esim server.go kokonaisuudessaan voi suorittaa ilman säätöä komennolla

go run server.go

Ohjelman voi myös kääntää (ja sen jälkeen suorittaa tiedoston nimellä toki)

go build

Ps. Kaikki serverit taitavat tällä hetkellä käyttää oletuksena porttia 8080 ellei toisin mainita. Ps2. Serverien kuuntelemat polut voi lukea sorsasta. Pyrin mainitsemaan ne tiedoston alussa, handler kertoo toki varmasti.

Something went wrong with that request. Please try again.