Skip to content
LP EXPRESS modulis Magento 2 platformai
PHP JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
2.1.x - 2.2.5 Module realease Dec 6, 2019
2.2.6 - 2.3.x Module realease Dec 6, 2019
LP_Express_Magento_2_modulio_diegimo_ir_valdymo_dokumentacija_eShoper.pdf Documentation Dec 16, 2019
README.md Update README.md Dec 13, 2019

README.md

LP EXPRESS Magento 2 modulis

  • Lengvas ir patogus modulio įdiegimas ir administravimas
  • Plačiausias siuntų pristatymo tinklas visoje Lietuvoje
  • Siuntimo sąlygų pritaikymas pagal jūsų poreikius

Išbandykite naują bei nemokamą LP EXPRESS modulį Magento 2 platformai ir auginkite savo e-verslą!

Visus klausimus susijusius su šio modulio integravimu ar priderinimu prie Jūsų el.parduotuvės rašykite lpexpress@eshoper.lt

You can’t perform that action at this time.