Portal społecznościowy dla fotografów
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
backend
common
console
environments
frontend
tests
.bowerrc
.gitignore
LICENSE.md
README.md
composer.json
composer.lock
init
init.bat
phobuk.mwb
phobuk.mwb.bak
requirements.php
yii.bat

README.md

Phobuk

Portal społecznościowy dedykowany miłośnikom fotografii.

Zaimpletowane fukcjonaności to:

 • rejestracja i logowanie użytkowników,
 • dodawanie zdjęć, postów ze zdjęciem z możliwością wyboru kategorii oraz komentowania i polubienia ich,
 • tworzenie galeri zdjęć z określeniem ich typu jako prywatna lub publicza - galerie prywatne są widoczne jedynie dla ich autorów,
 • dodawanie wydarzeń i zapraszanie użytkowników na wydarzenia,
 • zapraszanie użytkowników do znajomych, co daje możliwość wyświetlania ich ostatniej aktywności na stronie głównej,
 • wyświetlanie listy postów i zdjęć dla danej kategorii,
 • pokazywanie użytkowników posiadających daną markę aparatu.

Phobuk posiada rozbudowany profil użytkownika pozwalający na określenie poziomu wykonywanych zdjęć, wybranie posiadanych marek aparatów oraz wyświetlanie postów, zdjęć, galerii użytkownika. Można na nim również zobaczyć wydarzenia, w których użytkownik bierze udział lub został na nie zaproszony. Portal posiada powiadomienia powiadomienia użytkownika o zaproszeniach: do znajomych oraz na wydarzenia, z możliwością potwierdzenia znajomości / udziału w wydarzeniu lub odrzucenia zaproszenia. Dodatkowo użytkownik w każdej chwili może anulować zaproszenie do znajomych, usunąć znajomego lub zrezygnować z udziału w wydarzeniu.

Panel administratora:

 • możliwość deaktywowania kont użytkowników,
 • moderacja dodanych zdjęć, postów, galerii, komentarzy,
 • dodawanie nowych marek aparatów,
 • dostęp tylko dla osób o roli admin.

Wykorzystane technologie:

 • PHP / Yii 2
 • MySQL
 • HTML
 • CSS3 / SASS / Bootstrap
 • JavaScript / jQuery
 • AJAX

Projekt bazy danych znajduje się w pliku phobuk.mwb.